e-prawnik.pl Porady prawne

Przekształcenie w odrębną własność lokalu

Pytanie:

Jak przekształcić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w odrębną własność ?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przekształcenie w odrębną własność lokalu

9.2.2010

Zgodnie z art. 1714 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

1) spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami,

2) spłaty zadłużenia z tytułu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu, w częściach przypadających na dany lokal.

Żądanie - jako warunku przewłaszczenia - spłaty przypadających na lokale członków zobowiązań spółdzielni z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w których znajdują się ich lokale (art. 17 14 ust. 1 pkt 3) zostało uznane za niekonstytucyjne wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 5 września 2006 r.

Koszty wynagrodzenia notariusza za sporządzenie umowy przewłaszczenia oraz koszty w postępowaniu wieczystoksięgowym również obciążają członka spółdzielni albo osobę niebędącą członkiem. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2010 roku wynosi 1317 zł.

Wobec powyższego przed wystąpieniem z roszczeniem z art. 1714 ustawy należy każdorazowo przeanalizować stan zadłużenia spółdzielni oraz uwzględnić koszty związane z przekształceniem prawa.

Przepis art. 1714 ust. 1 w zakresie, w jakim zobowiązuje spółdzielnię do zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez członka spółdzielni lub osobę niebędącą członkiem spółdzielni wyłącznie spłat, o których mowa w pkt 1 i 2, został uznany za niezgodny z art. 64 ust. 2 i 3 w zw. z art. 21 ust. 2 Konstytucji. Zarazem Trybunał odroczył utratę mocy obowiązującej tego przepisu o 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, tj. utraci on moc po 30 grudnia 2009 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Przekształcenie w odrębną własność lokalu

Anja

14.12.2009 15:52:3

Re: Przekształcenie w odrębną własność lokalu

Witam serdecznie, zlozylam w spoldzielni wniosek o przeksztalcenie mojego mieszkania ze spoldzielczo-wlasnosciowe na wlasnosciowe. (Mieszkanie jest kupione na kredyt, wiec jest hipoteka - nie wiem czy to cos zmienia jesli chodzi o koszt zmiany). Otrzymalam telefon ze spoldzieni ze moge to zrobic - przy czym, spoldzielnia wymaga ode mnie 638 zł (twierdza, ze to sa poniesione przez nich koszty), oraz decyduje za mnie jaki to ma byc akwokat i koszt jego uslugi do 1000 zł. Bardzo prosze o informację, czy 1. spoldzienia ma prawo pobrac takie oplaty? po 2. adwokat pobiera takie oplaty?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ