Przelew powierniczy

Pytanie:

Niejednokrotnie zdarzało się, że przejmowałem na podstawie powierniczego przelewu wierzytelności, w zakresie których były już złożone wnioski egzekucyjne u komornika (w trakcie postępowania egzekucyjnego), a więc wierzytelności stwierdzone tytułami wykonawczymi wydanymi moim klientom. Bywa wówczas, że gdy prześlę komornikowi wniosek o uwzględnienie zmiany wierzyciela (a więc na mnie - na podstawie załączanego im powierniczego przelewu), komornik zwraca go mi żądając tytułu wykonawczego na mnie. Jednak bywa i tak, że komornik przyjmuje taki wniosek i następuje zmiana wierzyciela - na mnie. Czy więc dopuszczalne są obie możliwości?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Brak w prawie polskim uregulowań, które dotyczyłyby cesji powierniczej, powoduje duże rozbieżności poglądów co do jej istoty, poza zgodnie podkreślanym w literaturze stwierdzeniem, że chodzi tu o przelew z osłabionymi skutkami prawnymi w stosunku do przelewu wierzytelności w pełni rozporządzającego.

Konstrukcja przelewu powierniczego przeniesienia wierzytelności w celu jej ściągnięcia polega na tym, że wierzyciel na podstawie stosunku wewnętrznego (z reguły umowy zlecenia) z inną osobą, zamiast udzielenia jej pełnomocnictwa, przelewa wierzytelność (niekoniecznie już stwierdzoną tytułem wykonawczym) na zleceniobiorcę (cesjonariusza), który zobowiązuje się ściągnąć wierzytelność od dłużnika i wydać wierzycielowi uzyskane świadczenie. W następstwie takiej umowy zleceniobiorca staje się nabywcą wierzytelności, która z prawnego punktu widzenia wchodzi do jego majątku. W stosunku wewnętrznym zleceniobiorca (cesjonariusz), jako powiernik, powinien stosować się do wskazówek zleceniodawcy (cedenta). Działa wprawdzie w imieniu własnym, ale z gospodarczego punktu widzenia, na rachunek zleceniodawcy.

Na skutek cesji praw z klauzuli egzekucyjnej nowy wierzyciel ma prawo uzyskać klauzulę wykonalności celem dochodzenia w drodze egzekucji roszczeń wynikających z klauzuli, nie może natomiast żądać powtórnego zasądzenia tej samej należności od tego samego dłużnika. Tak się dzieje jeśli nie została nadana klauzula wykonalności. Wtedy nowy wierzyciel powinien się o nią postarać przedkładając umowę przelewu powierniczego zawartą w formie podpisu urzędowo poświadczonego. Jeśli natomiast już doszło do wydania klauzuli wykonalności komornik może wpisać jako wierzyciela nabywcę wierzytelności zaopatrzonej w klauzulę wykonalności. Zatem wydaje się, że opisane sytuacje przez Pana dotyczą innych stanów faktycznych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 30.5.2017

  Będzie można odzyskać pieniądze przelane na złe konto

  Prezydent RP skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. Celem proponowanych zmian ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych (...)

 • 9.8.2018

  Przelew w podzielonej płatności

  Zapłata w mechanizmie podzielonej płatności (MPP) jest możliwa wyłącznie na rachunek rozliczeniowy kontrahenta lub rachunek imienny w SKOK, otwarty w związku z prowadzoną działalnością (...)

 • 10.3.2017

  Jeden przelew do ZUS zamiast 4

  Sejm pracuje nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przewidującej, że (...)

 • 30.6.2018

  Split Payment, na czym polega mechanizm podzielonej płatności

  1 lipca 2018 r. wchodzi w życie dobrowolny mechanizm podzielonej płatności dla przedsiębiorców. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa transakcji realizowanych przez przedsiębiorców (...)

 • 31.7.2018

  Projekt ustawy o zapobieganiu nadużyciom w inwestycjach drogowych coraz bliżej

  Projekt ustawy o zapobieganiu nadużyciom w inwestycjach drogowych to odpowiedź na nieuczciwe praktyki koncernów, które uderzają w niewielkie firmy budowlane i ich pracowników, doprowadzając (...)