Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Pytanie:

Zamierzam wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy dotyczących działki, której nie jestem właścicielem. Czy każdy może po uprawomocnieniu takiej decyzji wybudować obiekt o wskazanych parametrach czy tylko ja?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W doktrynie prawa administracyjnego przyjmowany jest pogląd, iż decyzja administracyjna wywołuje określone skutki prawne wyłącznie w stosunku do strony stosunku administracyjno-prawnego. Tym samym zasadniczo ustalenie warunków zabudowy z Pana wniosku skutkuje tym, że decyzja jest doręczana Panu i  tym samym tylko Pan jest uprawniony do jej wykorzystania w procesie budowlanym. Dostrzegając jednakże fakt, iż w zasadzie taką decyzją rozstrzyga się kwestie obiektywne, a więc niezwiązane bezpośrednio z osobą strony postępowania, ustawodawca zdecydował się na uregulowanie możliwości jej przeniesienia na rzecz innego podmiotu.

Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie. 

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż możliwe jest przeniesienie na inny podmiot wydanej na Pana rzecz decyzji. Tym samym podmiot, na który zostanie przeniesiona decyzja, będzie mógł wybudować obiekt o cechach wskazanych w decyzji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zwolnienie od opłaty skarbowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego

  W dniu 25 kwietnia 2017 roku Minister Finansów wydał interpretację ogólną, która dotyczy stosowania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w (...)

 • Zmiany w prawie budowlanym 2015

  Rewolucyjne zmiany w prawie budowlanym - rozszerzenie inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę, uproszczenie projektu i wiele innych udogodnień.

 • Odległość ściany od granicy działki...

  W przypadku, gdy w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczono sytuowanie budynku w zabudowie jednorodzinnej, zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych (...)

 • Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • Mniej formalności przy budowie

  1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadziła ułatwienia i uproszczenia (...)

NA SKÓTY