Podatek od spadku a zarejestrowanie pojazdu

Pytanie:

W grudniu ubiegłego roku zmarł mój tata. Na podstawie orzeczenia sądu ustalono 2 spadkobierców: mnie i mamę (1/2 mama, 1/4 ja) bez wyszczególniania, co wchodzi w masę spadkową. Tuż po otrzymaniu orzeczenia sądu sprzedałyśmy wspólnie za 8000 PLN samochód po tacie. Niestety nabywca samochodu ma problem z zarejestrowaniem auta, ponieważ oprócz umowy kupna-sprzedaży oraz prawomocnego orzeczenia sądu o nabyciu przez nas spadku Urząd Komunikacji żąda dowodu opłacenia przez nas podatku w Urzędzie Skarbowym lub zaświadczenia o zwolnieniu z tego podatku. Czy urząd komunikacji ma do tego prawo? Ponieważ przegapiłyśmy jednomiesięczny termin złożenia odpowiednich dokumentów, żeby jako najbliższa rodzina zostać zwolnionym z podatku, musimy go zapłacić, ale cala procedura może jeszcze potrwać kilka tygodni. Czy rzeczywiście do tego czasu nowy właściciel nie ma prawa zarejestrować tego samochodu? Myślę, że może to być nadgorliwość Urzędu Komunikacji w jego miejscu zamieszkania. Byłam pytać w swoim urzędzie komunikacji i oni nie widzą problemu, żeby na podstawie orzeczenia sądu oraz umowy kupna-sprzedaży, w której obie z mamą występujemy jako sprzedający zarejestrować ten samochód.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli przedmiotem aktu notarialnego, który ma być sporządzony, lub dokumentu, co do którego notariusz ma uwierzytelnić podpis, ma być zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych, notariusz może dokonać tych czynności tylko za uprzednią pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego albo po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn nie przewidują podobnego do powyższego obowiązku urzędów komunikacji dokonujących rejestracji pojazdów. Obowiązku przedkładania potwierdzenia zapłaty podatku od spadków lub zwolnienia z tego przez nabywcę odziedziczonego pojazdu nie przewidują również przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, które określa m.in. warunki i tryb rejestracji pojazdów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY