Przepisy budowlane, dotyczącego odległości budynków od granicy działki

Pytanie:

Czy przepisy budowlane, dotyczącego odległości budynków od granicy działki, stosuje się również do garażu nie mającego fundamentów?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy te znajdą zastosowanie mimo, iż budowla nie posiada fundamentów. Tak wynika Wyroku NSA W-wa z 2010.05.11 (II OSK 805/09):

Z punktu widzenia wymagań odległościowych zamieszczonych w rozporządzeniu z 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie jest istotne, czy dany garaż jest budynkiem, czy jedynie budowlą.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Kiedy można budować w granicy ?

  Zasady budowania w granicach nieruchomości reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (...)

 • Zmiany w projektowaniu budynków

  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje podpisana 14 listopada 2017 r. przez ministra infrastruktury i budownictwa nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać (...)

 • Odległość ściany od granicy działki...

  W przypadku, gdy w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczono sytuowanie budynku w zabudowie jednorodzinnej, zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych (...)

 • Zmiany w prawie budowlanym 2015

  Rewolucyjne zmiany w prawie budowlanym - rozszerzenie inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę, uproszczenie projektu i wiele innych udogodnień.

 • Zakres uprawnień budowlanych będzie w ustawie

  Prawo budowlane będzie regulowało zakres uprawnień budowlanych. Trwają ostatnie prace legislacyjne nad przeniesieniem dotychczas uregulowanego w rozporządzeniu zakresu do ustawy. 

NA SKÓTY