Przerwa podczas pracy przy komputerze

Pytanie:

Czy istnieją ograniczenia czasu pracy związane z pracą przy komputerach?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Czas pracy nie może więc przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę. Okres rozliczeniowy nie może być wówczas dłuższy niż jeden miesiąc. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przedłużony, nie więcej jednak niż do trzech miesięcy. Można wprowadzić skrócony czas pracy dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia. Skrócenie to może polegać na ustanowieniu przerw w pracy wliczanych do czasu pracy albo na obniżeniu norm pracy. Wykaz stanowisk pracy objętych skróconym czasem pracy zostaje określony w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy. Należy jednak pamiętać, że pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w tzw. monitory ekranowe, przysługuje dodatkowa przerwa w wymiarze 5 minut po każdej godzinie pracy przy monitorze. Przerwa ta wliczana jest do czasu pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: