Przerwanie biegu terminu przedawnienia opłaty za niewykonanie obowiązku zawarcia umowy OC

Pytanie:

Czy istnieje możliwość przerwania biegu przedawnienia opłaty za niewykonanie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC na samochód? Czy późniejsze zawarcie umowy ubezpieczenia OC zwalnia z obowiązku dokonania opłaty?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Bieg  przedawnienia przerywa:  

1) każda czynność organu egzekucyjnego podjęta w celu wyegzekwowania opłaty;  
2) uznanie przez zobowiązanego niespełnienia obowiązku ubezpieczenia i dochodzonej w  związku z tym opłaty (np. gdyby stwierdził Pan w dowolny sposób, iż rzeczywiści jest  zobowiązany do opłaty);
3) wszczęcie postępowania przed sądem powszechnym w  sprawie ustalenia spełnienia lub nieistnienia obowiązku ubezpieczenia;
4) zawieszenie postępowania egzekucyjnego.
 
Po przerwaniu biegu przedawnienia z przyczyny, o której mowa w:
1) pkt 1 i 2 - biegnie ono na nowo;
2) pkt 3 - okres przedawnienia biegnie na nowo od dnia zakończenia postępowania sądowego;
3) pkt 4 - okres przedawnienia biegnie od dnia podjęcia postępowania egzekucyjnego.

Wniesienie opłaty nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY