Przesłanki niegodności dziedziczenia

Pytanie:

Po zmarłym tacie odziedziczyłam spadek - ustawowo wraz z moją mamą i siostrą. Sprawa o przejęcie spadku odbędzie się już wkrótce. Teraz rodzina mojego taty wystąpiła do sądu z wnioskiem o uznanie nas za niegodne dziedziczenia. Przez dłuższy okres czasu nie utrzymywałyśmy z tatą kontaktów. We wniosku rodzina napisała, że się nim nie interesowałyśmy, że go nie odwiedzałyśmy w szpitalu jak był chory, choć nikt nas nie poinformował, że leży w szpitalu i jest chory. Napisali również, że go wyzywałyśmy i do różnych ludzi źle o nim mówiłyśmy, że życzyłyśmy mu śmierci - to wszystko jest oczywiście kłamstwem. Pisali, że ja nie zaprosiłam go na komunią ani na wesele - to akurat jest prawdą. Powołują też do tej sprawy świadków. Czy sąd może przyjąć taki wniosek i czy faktycznie sąd może uznać nas za niegodne dziedziczenia? Jeżeli sąd uznałby nas za niegodne dziedziczenia, to czy wtedy moja kilkumiesięczna córka odziedziczyłaby majątek? Czy wtedy ojciec dziecka, może występować w jego imieniu i zajmować się majątkiem?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kodeks Cywilny dokładnie określa, kiedy spadkobierca może być uznany za niegodnego. Są to następujące sytuacje: 1) jeżeli spadkobierca dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy, 2) podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności, 3) umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamantu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego. Tylko w tych przypadkach można żądać uznania spadkobiercy za niegodnego. Żadne inne przyczyny, oprócz tych wymienionych przez kodeks nie mogą stanowić podstawy do uznania za niegodnego. W opisanym przez Panią stanie nie odnajduję podstaw do uznania Pań za niegodne dziedziczenia. Natomiast w sytuacji, kiedy istniałyby takie podstawy i zostałyby Panie za takie uznane przez sąd, wówczas byłyby Panie traktowane tak, jakby Panie nie dożyły otwarcia spadku. W tej sytuacji, jeżeli spadkobierca nie posiadał innych dzieci, jedynym spadkobiercą byłaby Pani córka. Zarówno Pani, jak i Pani mąż, jako rodzice bylibyście uprawnieni do zarządu majątkiem córki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Andrzej

15.9.2011 14:24:35

Re: Przesłanki niegodności dziedziczenia

Matka powinna dbać o dobro swych dzieci, nie powinna dopuscić do zatajenia tak ważnego dokumentu. Jesli to zrobiła w zmowie z ojczymem to na równi powinni ponieść odpowiedzialność i niestety powinni być uznani za niegodnych.

Andrzej

10.5.2011 17:26:51

Re: Przesłanki niegodności dziedziczenia

Czy zatajenie lub zniszczenie przez matkę i ojczyma Prawomocnego Postanowienia Sądu o nabyciu spadku dziedziczenia nieletnich dzieci może być uznane za ich czyn niegodny.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.3.2012

  Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

  Niegodnym może być uznany każdy spadkobierca - czy to powołany na mocy testamentu czy ustawy. Często bowiem zdarza się, że sam spadkodawca nie zdaje sobie sprawy z określonych zdarzeń, które (...)

 • 10.8.2017

  Kto może być niegodny dziedziczenia?

  Niegodność dziedziczenia jest instytucją prawa spadkowego unormowaną w art. 928 Kodeksu cywilnego. Jej celem jest pozbawienie prawa do dziedziczenia spadkobierców, którzy dopuścili się (...)

 • 15.11.2016

  Dziedziczenie spadku przez rodzeństwo spadkodawcy

  Powołanie do spadku może wynikać z testamentu lub z mocy samego prawa. W przypadku dziedziczenia testamentowego wola spadkodawcy wynika z samego testamentu. Natomiast jeżeli nie zachodzi sytuacja dziedziczenia (...)

 • 25.3.2016

  Instytucja wyłączenia małżonka od dziedziczenia ustawowego

  Zasadą obowiązującą w prawie spadkowym jest powołanie do dziedziczenia na podstawie ustawy żyjącego małżonka spadkodawcy. W tym kontekście pozostawanie przez spadkodawcę w chwili śmierci w (...)

 • 28.11.2017

  Kto może dziedziczyć spadek?

  Zdolnym do odziedziczenia spadku po spadkodawcy może być tylko taka osoba, której przysługuje zdolność do dziedziczenia, czyli wynikająca z przepisów prawa możliwość do bycia podmiotem (...)