Przesłanki pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności materialnej, w przypadku nienależytego wykonywania swoich obowiązków

Pytanie:

Jakie przesłanki muszą być spełnione, by pociągnąć pracownika, który nie wykonuje należycie swoich obowiązków, do odpowiedzialności materialnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przesłankami odpowiedzialności pracownika będzie więc wyrządzenie szkody wskutek zawinionego niewykonania czy też nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych.
Pracownik będzie odpowiadał za nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY