Przesłanki uzyskania zasiłku emerytalnego

Pytanie:

Jakich warunków należy dopełnić, aby uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z art. 78 ustawy emerytalnej wynika, że zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy przysługuje również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu. W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, o którym mowa powyżej, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty -proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Obecnie wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4000 zł.

Przepis nie definiuje pojęcia „koszty pogrzebu”. W praktyce przyjęte jest, że koszty pogrzebu obejmują wydatki związane z koniecznością pochowania zwłok. Zasiłek pogrzebowy zostanie wypłacony także wtedy, gdy pogrzeb będzie symboliczny (np. podczas uroczystości pogrzebowych w obrządku religijnym pochowano tylko pukiel włosów zmarłego albo jego rzeczy osobiste) – tak Jankowska Karina, Jędrasik-Jankowska Inetta Prawo do emerytury. Komentarz do ustaw z orzecznictwem Warszawa 2011 LexisNexis (Wydanie I) ss. 680.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: