Przesłanki wydania wyroku zaocznego

Pytanie:

Kiedy możliwe jest wydanie wyroku zaocznego o zapłatę rachunku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 339 Kodeksu postępowania cywilnego

§ 1. Jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny.

§ 2. W tym wypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenie powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa.

Jeżeli z jakiegoś powodu pozwany nie uczestniczył w sprawie – zmienił miejsce zamieszkania i dlatego nie odebrał wezwania na rozprawę, ewentualnie z innego powodu dwukrotnie nie podjął przesyłki, sąd przyjmie fikcję jej doręczenia. W związku z tym sąd przyjmie za prawdziwe podstawy roszczenia o zapłatę i wyda wyrok zaoczny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: