Przydział mieszkania lokatorskiego po rozwodzie

Pytanie:

W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia zwraca zgodnie z postanowieniami statutu osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, zwaloryzowane według wartości rynkowej lokalu. Wartość rynkową ustala się na dzień wygaśnięcia prawa do lokalu. Ponieważ zasada jednopodmiotowości spółdzielczego mieszkania lokatorskiego powoduje, że po rozwodzie prawo do mieszkanie musi być dopiero przydzielone to, czy to oznacza, że rozwód powoduje wygaśnięcie prawa do lokalu w związku z zasadą jednopodmiotowości tego prawa.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Powyższa kwestia została uregulowana w art. 13 ust. 1 u.s.m., który stanowi, że po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa. Jeżeli natomiast małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa powyżej, spółdzielnia wyznaczy im dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Zatem sam rozwód nie powoduje jeszcze wygaśnięcia tego prawa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

JanS

1.3.2011 20:38:47

Re: Przydział mieszkania lokatorskiego po rozwodzie

Zdanie zawarte w pytaniu "Wartość rynkową ustala się na dzień wygaśnięcia prawa do lokalu." jest niezgodne z niedawnym wyrokiem SN - wartość tą ustala się na dzień opuszczenia lokalu.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY