Przywożone własne dewizy a podatek

Pytanie:

Obywatelka Kanady, posiadająca również polskie obywatelstwo, przez ostatnich 18 lat przebywała w Kanadzie, tam wykonując zawód artystyczny (jest malarką), zarobiła określone pieniądze, które rozliczyła z kanadyjskim urzędem skarbowym. Teraz - przeprowadzając się do Polski na stałe - chce przywieźć ze sobą sporą sumę pieniędzy (przekraczającą kwotę 10.000 EUR). Zgodnie z przepisami, musi tę kwotę zgłosić na granicy. Czy od przywożonej kwoty musi zapłacić jakikolwiek podatek w Polsce? Czy poza urzędem celnym na granicy, musi jeszcze zgłosić przywiezioną kwotę w urzędzie skarbowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Osoba mająca dotychczas miejsce zamieszkania za granicą, przeprowadzająca się do Polski na stałe i przywożąca ze sobą zarobione tam pieniądze nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu do urzędu skarbowego; od przywożonej kwoty nie musi zapłacić też jakiegokolwiek podatku w Polsce. Powinna jednakże zachować dokumenty potwierdzające ten przywóz, aby ewentualnie w przyszłości mogła wykazać źródła pochodzenia majątku przez organami podatkowymi.

Rezydenci i nierezydenci przekraczający granicę państwową są obowiązani zgłaszać, w formie pisemnej, organom celnym lub organom Straży Granicznej, przywóz do kraju oraz wywóz za granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej, bez względu na ilość, a także krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10 000 euro. Nie stanowi wykonania obowiązku zgłoszenia podanie w zgłoszeniu nieprawdziwych danych. Dotychczas wywozu za granicę krajowych lub zagranicznych środków płatniczych nie trzeba było zgłaszać, gdyż obowiązywało ogólne zezwolenie dewizowe.

Poznadto rezydenci i nierezydenci są obowiązani przedstawiać organom celnym lub organom Straży Granicznej, na ich żądanie, przywożone do kraju lub wywożone za granicę wartości dewizowe oraz krajowe środki płatnicze. Organy celne oraz organy Straży Granicznej mogą zaś, w celu sprawdzenia, czy przywóz do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz ich wywóz za granicę odbywa się zgodnie z przepisami ustawy, podejmować czynności kontrolne na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli celnej lub kontroli granicznej. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY