Rejestracja agencji zatrudnienia

Pytanie:

Chciałbym założyć portal pracy z ofertami pracy. Użytkownikami portalu byliby pracodawcy polscy i zagraniczni - mogliby oni zamieszczać swoje oferty pracy po dokonaniu opłaty oraz kandydaci - mogliby rejestrować się w portalu i wyszukiwać oferty pracy za darmo. Chciałbym zapytać, czy aby otworzyć portal, w którym pobierane są opłaty za umieszczanie ofert pracy przez pracodawców muszę rejestrować taką działalność jako agencja zatrudnienia, czy też nie muszę podejmować takich kroków?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepis artykułu 18 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowi co uważa się za prowadzenie działalności w zakresie : pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i pośrednictwa zawodowego. I tak przepis ten ( w ust. 1 pkt 1 ) wymienia w zakresie pośrednictwa pracy : a) udzielaniu pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, b) pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy, udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy, c) informowaniu kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, d) inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami. Powyższe wskazania przesądzają, że prowadzenie portalu z ofertami pracy, w którym pracodawcy umieszczaliby oferty, dostępne dla potencjalnych pracowników, mieści się w zakresie pośrednictwa pracy. Zgodnie z art. 18a agencja zatrudnienia prowadzi działalność polegającą na świadczeniu jednej, kilku lub wszystkich usług, o których mowa powyżej. W związku z tym działalność taka wymaga rejestracji u marszałka województwa zgodnie z art. 18d i 18e komentowanej ustawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: