Realizacja pierwszeństwa kupna gruntów rolnych

Pytanie:

Posiadam 25 ha własnych gruntów rolnych oraz 4 ha dzierżawionych od 5 lat na podstawie umowy dzierżawy od Agencji Nieruchomości Rolnych. Złożyłem wniosek o wykup tych 4 ha gruntów na podstawie Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z dnia 19.X.1991r. art.29 ust.1 pkt.3. Otrzymałem pozytywną odpowiedz z zastrzeżeniem, że cytat "realizacja pierwszeństwa nabycia będzie możliwa pod warunkiem, że wartość rynkowa nieruchomości, ustalona przez biegłego rzeczoznawcę, będzie wyższa niż równowartość 15 letniego czynszu dzierżawnego, ustalonego na podstawie średniej ceny skupu pszenicy za dwa półrocza poprzedzające sprzedaż." W moim przypadku tak będzie prawdopodobnie i nie mogę znaleźć podstawy prawnej takich ustaleń dokonanych przez ANR, a ponadto niniejsze pismo urzędowe nie posiada wymienionych żadnych podstaw prawnych. W planie są to grunty rolne. Zapytałem o ten problem koleżankę rzeczoznawcę majątkowego i bardzo się zdziwiła oraz oświadczyła, że pierwszy raz słyszy o takim przypadku. Czy ANR może na podstawie powyższego zapisu o pierwszeństwie pozbawić mnie tej ustawowej możliwości nabycia dzierżawionych od 5 lat gruntów, gdyż mój 15 letni czynsz jest prawdopodobnie niższy od wartości gruntu? Co mogę zrobić, jeżeli otrzymam taką decyzję?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Prawo pierwszeństwa przysługuje dzierżawcy zbywanej nieruchomości, jeżeli dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej trzech lat (art. 29. 1 pkt. 3 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa). Jednakże prawo to znajduje zastosowanie dopiero w wypadku, gdy Agencja Nieruchomości Rolnych zdecyduje się zbyć nieruchomość objętą tym prawem. Z podanego stanu faktycznego nie wynika, że to Agencja była inicjatorem zbycia danego gruntu. Przedstawiony Agencji wniosek o wykup należy zakwalifikować jako propozycję sprzedaży nieruchomości, w odpowiedzi nań Agencja zaproponowała swoje warunki. W ten sposób należy zakwalifikować przedstawione zastrzeżenie.

Jeżeli warunki zaproponowane przez Agencję nie są satysfakcjonujące, może Pan dalej negocjować lub zrezygnować z zakupu na takich warunkach. W takiej sytuacji nie traci Pan prawa pierwokupu z art. 29 ust.1 pkt. 3 ustawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Radek

28.9.2011 16:10:14

Re: Realizacja pierwszeństwa kupna gruntów rolnych

Witam posiadam 70 hektarów w dzierżawie u ANR,obecnie dostałem powiadomienie że mam pierwszeństwo wykupu ziemi jezeli nie bede zainteresowany bedzie zrobiony przetarg i w momecie wygaśniecia umowy prawowitym właścicielem staje osoba która wygrała przetarg, moje pytanie brzmi czy jestem zmuszony kupic całość czyli 70 hektarów czy też moge kupić jedną dzialkę tj.60 hektarów gdyż reszta to są nie użytki za które musiałbym zapłacić 100tys a wcale z nich nie korzystam gdyż są oddzielone i zakrzaczone.Agencja tłumaczy to w sposób że albo wszystko co jest na umowie dzierżawy albo nic ,czy w tym momencie rzeczywiscie jestem zmuszony kupna wszystkich działek??? za odpowiedz z góry dziekuję


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.6.2017

  Zmiany w ochronie prawnej odmian roślin

  Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin wprowadza nowe rozwiązania w relacjach pomiędzy hodowcami oraz organizacjami hodowców a posiadaczami (...)

 • 10.1.2018

  Podatek rolny od użytków rolnych klasy VIz

  Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 2 stycznia 2018 r. dotyczy ustalania przelicznika powierzchni użytków rolnych klasy VIz. Zgodnie z interpretacją stosuje się do nich (...)

 • 9.5.2014

  Kto i na jakich zasadach musi płacić podatek rolny?

  Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów (...)

 • 31.3.2017

  Zmiany w ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

  Nowelizacja ma na celu zmianę sposobu wyliczania wysokości dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczenia, aby zapewnić jak największej grupie producentów rolnych dostęp do ubezpieczeń (...)

 • 26.6.2017

  Zmiany w organizacji niektórych rynków rolnych?

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony (...)