Refundacja leków niedostepnych na terytorium RP

Pytanie:

Czy możliwa jest refundacja przez Narodowy Fundusz Zdrowia leków, które nie są dostępne na terytorium RP?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 36 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, w której przewidziane jest refundowanie leków, dotyczy po pierwsze jedynie leków znajdujących się na specjalnym wykazie (patrz ustęp 5 art. 36 cytowanej wyżej ustawy), ponadto odnosi się on wyłącznie do leków nabywanych na terenie RP.

Wyjątek od tej zasady przewidziany jest jedynie w art. 36 ust. 4 tej ustawy, który stanowi, iż:

Leki nieposiadające pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i sprowadzone z zagranicy na warunkach i w trybie określonych w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne mogą być wydawane po wniesieniu przez świadczeniobiorcę opłaty ryczałtowej za opakowanie jednostkowe, pod warunkiem wydania zgody na refundację leku przez Prezesa Funduszu, który uwzględnia w szczególności jego skuteczność kliniczną, bezpieczeństwo i cenę w porównaniu z lekami o tym samym wskazaniu terapeutycznym, posiadającymi pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY