e-prawnik.pl Porady prawne

Refundacja leków niedostepnych na terytorium RP

Pytanie:

Czy możliwa jest refundacja przez Narodowy Fundusz Zdrowia leków, które nie są dostępne na terytorium RP?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Refundacja leków niedostepnych na terytorium RP

8.2.2011

Art. 36 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, w której przewidziane jest refundowanie leków, dotyczy po pierwsze jedynie leków znajdujących się na specjalnym wykazie (patrz ustęp 5 art. 36 cytowanej wyżej ustawy), ponadto odnosi się on wyłącznie do leków nabywanych na terenie RP.

Wyjątek od tej zasady przewidziany jest jedynie w art. 36 ust. 4 tej ustawy, który stanowi, iż:

Leki nieposiadające pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i sprowadzone z zagranicy na warunkach i w trybie określonych w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne mogą być wydawane po wniesieniu przez świadczeniobiorcę opłaty ryczałtowej za opakowanie jednostkowe, pod warunkiem wydania zgody na refundację leku przez Prezesa Funduszu, który uwzględnia w szczególności jego skuteczność kliniczną, bezpieczeństwo i cenę w porównaniu z lekami o tym samym wskazaniu terapeutycznym, posiadającymi pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ