Regres od ubezpieczonego dla ubezpieczyciela

Pytanie:

Czy PZU może dochodzić regresem należności od sprawcy wypadku, który ma zawartą umowę oc, ma aktualny przegląd pojazdu, lecz wypadek został spowodowany przez usterkę pojazdu, z której kierowca zdawał sobie sprawę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zakładowi ubezpieczeń przysługuje uprawnienie dochodzenia od kierującego pojazdem zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC odszkodowania, jeżeli kierujący: 1) wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo będąc pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, 2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa, 3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa, 4) zbiegł z miejsca zdarzenia, 5) nie dopełnił nałożonych obowiązków w zakresie tej części wypłaconego odszkodowania, która nie byłaby świadczona przez zakład ubezpieczeń w razie dopełnienia przez kierującego ciążących na nim obowiązków. Powyżej zostały wskazane przyczyny, z powodu których zakład ubezpieczeń może skorzystać z roszczenia regresowego. Przedstawiony stan faktyczny nie pozwala nam określić, czy została spełniona któraś z powyższych przesłanek, stąd nie możemy stwierdzić, czy w tym wypadku PZU zażąda zwrotu wypłaconego odszkodowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Magda

5.11.2013 22:3:13

Re: Regres od ubezpieczonego dla ubezpieczyciela

Witam. Mam problem. W miesiacu sierpniu zalałam mieszkanie sąsiada z dołu, powodem było utrata przytomności w mieszkaniu gdzie w tym samym czasie lała się woda do wannny no i przelewała sie przez jakiś czas az się ocknęłam a ponieważ byłam sama niestety nikt niemógł mi pomóc przy czym nie mogłam zakręcic kranu. W miesiącu bieżacym otrzymałam pismo z pzu ze mam oddac ic dosc duża kwotę ponbieważ wypłacili poszkodowanemu. Bardzo prosze o pomoc!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: