Regulacja działalności prowadzonej w internecie

Pytanie:

Czy jest jakaś ustawa regulująca działanie internetu? Czy można internet podciągnąć pod jakąś ustawę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Brak jest aktualnie w polskim systemie prawnym aktu prawnego, który by w sposób kompleksowy regulował problematykę związaną z działalnością Internetu. Nie oznacza to jednak, iż prawo w tym zakresie w ogóle nie funkcjonuje. Internet traktować należy jako środek masowego komunikowania się, niemniej pamiętać należy, iż za pomocą sieci rozpowszechniane są także typowe materiały prasowe, stanowiące internetowe edycje dzienników i czasopism. Takie rozpowszechnianie będzie publikacją prasową, co powoduje konieczność zastosowania w tym zakresie ustawy prawo prasowe. Z przyjętej powyżej interpretacji płyną pewne wskazówki także co do reklamy (m.in. obowiązek przestrzegania regulacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Działania związane z siecią Internet ograniczone są także przepisami ustawy prawo autorskie. Pamiętać ponadto należy także o innych przepisach, które znajdować mogą zastosowanie w tym zakresie. Chodzić tu może np. o ustawę o języku polskim. Oczywistym jest także fakt, iż zachowania podejmowane za pomocą Internetu mogą być relewantne na zasadach ogólnych (w szczególności na gruncie prawa cywilnego czy karnego).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 30.11.2018

  Zmiana ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

  Zmiana ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy ma w założeniu służyć zapewnieniu przejrzystości w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez członków rodziny inspektorów pracy, (...)

 • 9.6.2018

  Zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wpisanych do CEIDG

  Od 30 kwietnia 2018 r. każdy przedsiębiorca wpisany do CEIDG ma możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej bezterminowo lub też na dowolny wskazany okres. 

 • 8.12.2017

  Karta podatkowa w 2018 roku

  W obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 21 listopada 2017 r. podano wysokość stawek karty podatkowej obowiązujących w 2018 r. Będą one wyższe niż w roku biężącym.

 • 7.1.2014

  Sprzedaż samochodu firmowego

  Ze względu na usunięcie z ustawy o podatku od towarów i usług definicji \"towarów używanych\" zmieniły się zasady dotyczące opodatkowania podatkiem VAT m.in. przy sprzedaży samochodów (...)

 • 23.8.2018

  Najniższa krajowa 2018 - ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto?

  Wzrosła najniższa krajowa. Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka podwyżka. Płaca minimalna wzrośnie wtedy do 2.100 złotych. To o 5% i jednocześnie (...)