e-prawnik.pl Porady prawne

Regulamin premiowania

Pytanie:

Czy w zakładzie budżetowym powinien funkcjonować dokument "Regulamin Premiowania"? Jeśli tak, to która komórka (kadry, finansówka, in.) powinna wykonać jego projekt i przedstawić pracodawcy do zatwierdzenia? W zakładzie brak jest organizacji związkowej.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Regulamin premiowania

7.5.2007

Generalnie nie ma obowiązku tworzenia regulaminu premiowania. Jest to obowiązkowe w przypadku, gdy dla danej grupy pracowników (konkretnego zawodu na przykład) pracodawca przewiduje przyznawanie premii. Ustalenia związane z zasadmi i wysokością przyznawanych premii mogą być zawarte także w układzie zbiorowym pracy albo w regulaminie wynagradzania. Przysługiwanie premii jest uzależnione od tego, czy zostało to ustalone w umowie o pracę lub przepisach płacowych. Tryb ustalania zasad przyznawania premii będzie zatem uzależniony od tego w jakim akcie zostaną one zawarte (zapis w układzie zbiorowym pracy będzie wymagał takiej procedury jak jego tworzenie i wprowadzenie, zamieszczenie warunków premiowania w regulaminie wynagradzania trybu tworzenia tego aktu, itd.).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ