Rejestracja spółki z o.o. w KRS

Pytanie:

Proszę o pomoc jakie druki KRS ma złożyć przy rejestracji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? Czy spółka z o.o. z siedzibą na terenie Polski, dwóch udziałowców, zagraniczna osoba fizyczna z 30 % udziałów i obywatel Polski - os. fizyczna z 70 % udziałów - to przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt. 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym? Zaznaczam, że spółka istnieje od ‘96 roku i świadczy usługi niematerialne. Jeśli tak, to jakie formularze przy rejestracji powinna złożyć taka spółka?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W powołanym w pytaniu przepisie mowa jest o przedsiębiorcach określonych w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne. Do tych przedsiębiorstw zagranicznych przepisy zaliczają osoby prawne mające siedzibę za granicą, obywateli państw obcych, obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania za granicą oraz utworzone przez te osoby spółki z siedzibą w Polsce z wyłącznym ich udziałem. Jeżeli więc obywatel Polski ma stałe miejsce zamieszkania za granicą, to przedmiotowa spółka nie będzie przedsiębiorstwem zagranicznym.  Przy rejestracji spółki składa się wniosek o dokonanie rejestracji – na formularzu wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oznaczonym symbolem KRS-W3. Do powyższego formularza dołącza się załączniki:

 • KRS-WK Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
 • KRS-WM Przedmiot działalności
 • Umowę spółki 
 • Dokument o powołaniu członków organów spółki
 • Listę wspólników
 • Wzory podpisów
 • Nazwiska, imiona i adresy członków zarządu

 oraz, zależnie od indywidualnych okolicznośc:

 • KRS-WA Odziały, terenowe jednostki organizacyjne
 • KRS-WH Sposób powstania podmiotu
 • KRS-WL Prokurenci
 • KRS-ZN Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
 • Nazwisko, imię albo firma i siedziba oraz adres jedynego wspólnika

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: