Rejestracja wzoru przemysłowego

Pytanie:

Jakie prawa zapewnia uprawnionemu rejestracja wzoru przemysłowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 105 ustawy Prawo własności przemysłowej, na wzór przemysłowy udziela się prawa z rejestracji. Bezwzględny charakter prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zapewnia uprawnionemu monopol, którego naruszenie nawet w sposób niezawiniony pociąga za sobą konsekwencje prawne.
Przez uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Przepis przewiduje w dalszej części uprawnienia zakazowe związane z prawem z rejestracji.
Uprawniony może więc zakazać osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub składowania takiego wytworu dla takich celów.
Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego obejmuje każdy wzór, który na zorientowanym użytkowniku nie wywołuje odmiennego ogólnego wrażenia.
Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego ogranicza się do wytworów tego rodzaju, dla których nastąpiło zgłoszenie.
Prawa z rejestracji wzoru udziela się na 25 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, podzielone na pięcioletnie okresy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 1.11.2009

  Kto ma pierwszeństwo na uzyskanie patentu na wynalazek?

  Prawo do uzyskania patentu na wynalazek przysługuje twórcy. Zasadą jest zatem, że podmiotem uprawnionym jest twórca, a jedynie wyjątkowo prawo to przysługuje innym podmiotom. Jeżeli (...)

 • 21.3.2019

  Działalność badawczo–rozwojowa w PIT

  Podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową (B+R), przysługuje ulga polegająca na odliczaniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów, (...)

 • 30.11.2018

  IP box - czyli nowa preferencja podatkowa dla innowacyjnych

  IP box to rozwiązanie, które ma służyć zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej. To także sposób na zachęcanie przedsiębiorców do (...)

 • 8.9.2018

  Kto otrzyma nowe paszporty?

  Wszyscy, którzy od 5 listopada br. będą składali wnioski o wydanie paszportu, otrzymają dokument według nowego wzoru. Nowe dokumenty będą lepiej zabezpieczone, a na ich stronach znajdą (...)

 • 25.12.2004

  Nowe zasady dotyczące rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy wprowadziło nowe zasady rejestracji bezrobotnych. Określa ono tryb rejestracji, sposób prowadzenia (...)