Reprezentacja w spółce cywilnej

Pytanie:

Czy wspólnik w spółce cywilnej może również jako osoba prywatna podpisywać umowy licencyjne z obcymi partnerami, czy tez jest zobligowany do podpisywania wszystkich umów jako spółka cywilna? Przedmiotem działalności jest w tym wypadku komponowanie muzyki.

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W świetle prawa spółka cywilna nie ma podmiotowości prawnej (nie może być podmiotem praw i obowiązków). Oznacza to, że stroną wszystkich umów,  jakie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej są zawierane, jest nie spółka cywilna ale jej wspólnicy. Wobec czego, wspólnik, dokonując czynności prawnych (np. zawierając umowy) w związku z prowadzoną działalnością, gospodarczą nie działa jako osoba prywatna. To czy stroną w/w umów muszą być wszyscy wspólnicy, czy może prawo reprezentacji mają tylko niektórzy, zależy od treści umowy spółki cywilnej

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.12.2017

  Zasady funkcjonowania spółki cywilnej

  Spółka cywilna jest umową pomiędzy osobami fizycznymi bądź osobami prawnymi, na podstawie której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia celu gospodarczego przez (...)

 • 15.10.2004

  Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową

  Dokonanie przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową jest możliwe po spełnieniu ogólnych wymagań ustanowionych dla wszystkich przekształceń oraz dodatkowo pewnych szczególnych (...)

 • 27.11.2003

  Opodatkowanie dochodów osób fizycznych i prawnych w przypadku połączenia lub podziału spółek

  Dochód powstały w przypadku połączenia lub podziału spółek ustala się w sposób szczególny. Jeżeli przy połączeniu lub podziale spółek udziałowcy (akcjonariusze) danej spółki otrzymują (...)

 • 27.11.2003

  Opodatkowanie aportów

  Aport jest to przedmiot świadczenia niepieniężnego będąca wkładem wnoszonym do spółki na pokrycie udziału. W zamian za wkład niepieniężny osoba wnosząca obejmuje udziały.

 • 7.5.2008

  Zarząd spółki akcyjnej

  Spółka akcyjna musi posiadać zarząd. Jest on organem prowadzącym sprawy spółki i reprezentującym ją wobec podmiotów trzecich. Ustawa nie wymaga od członków zarządu żadnego przygotowania merytorycznego. (...)