Reżim prawny umowy najmu

Pytanie:

Jakie są regulacje odnoszące się do umowy najmu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawodawca zdecydował się na uregulowanie stosunku obligacyjnego najmu zasadniczo w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 659 § 1 k.c., przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Jednocześnie należy zauważyć, iż regulacja ta przebiega poniekąd dwutorowo. Ustawodawca określa bowiem najpierw ogólny reżim, statuując ogólne rozwiązania i instytucje prawne. Następnie natomiast poddaje go pewnym modyfikacjom ze względów przedmiotowych, tj. gdy przedmiotem umowy najmu jest nieruchomość.

Kodeksowa regulacja najmu lokalu nie jest wszakże wyczerpująca. Równolegle do niej ustawodawca wprowadza bowiem szczególne względem regulacji kodeksowej rozwiązania, zawarte w ustawie o ochronie praw lokatorów. Innymi słowy najem lokalu podlega przepisom wymienionej ustawy w pierwszej kolejności z uwagi na fakt, iż stanowi ona lex specialis względem przepisów Kodeksu cywilnego, a dopiero w dalszej kolejności przepisom kodeksowym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY