Rodzaj głosowania

Pytanie:

Spółka z o.o. ma na najbliższym zgromadzeniu powołać pełnomocnika działającego na rzecz i w imieniu spółki do dokonania jednorazowej czynności. Czy w takim przypadku wymagane jest głosowanie tajne? Czy przy wyborze Przewodniczącego zebrania i Protokolanta również należy przeprowadzić głosowanie tajne?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Głosowanie na zgromadzeniu wspólników co do zasady jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu wspólników. Zgromadzenie wspólników może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez zgromadzenie wspólników. 

Głosowanie tajne obowiązkowe jest także przy wyborze przewodniczącego i protokolanta. Sprawami osobowymi są sprawy dotyczące członków organów spółki, nie jest sprawą osobową powołanie pełnomocnika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

spleener

1.2.2010 14:2:44

Re: Rodzaj głosowania

W tym artykule: "Głosowanie tajne obowiązkowe jest także przy wyborze przewodniczącego i protokolanta." A w innym: "Przewodniczącego wybiera samo Zgromadzenie Wspólników. Głosowanie jest jawne." http://e-prawnik.pl/biznes/prawo-spolek/spolka-z-o-o-/odpowiedzi/wybor-przewodniczacego-zgromadzenia-wspolnikow.html


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: