e-prawnik.pl Porady prawne

Rola instytucji rozwodu w polskim porządku prawnym

Pytanie:

Jaką rolę w polskim porządku prawnym spełnia instytucja rozwodu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jak podkreśla Bronisław Czech: W porządku prawnym zawarcie małżeństwa i rozwód są dwiema stronami normatywnej koncepcji małżeństwa. Na podstawie unormowań Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego doktryna prawnicza raczej zgodnie uznaje małżeństwo za trwały stosunek prawny łączący zwykle dożywotnio mężczyznę i kobietę, którzy z zachowaniem konstytutywnych przesłanek dokonali czynności prawnej zawarcia małżeństwa. Jak dalej podkreśla ten autor: Trwałość małżeństwa, równouprawnienie małżonków oraz dobro dziecka należą do podstawowych zasad polskiego prawa rodzinnego i wyznaczają „kierunek” normatywnych rozstrzygnięć, a także ich wykładnię (Czech Bronisław [w:] Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kalus Stanisława, Czech Bronisław, Domińczyk Tadeusz, Piasecki Kazimierz (red.) - Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IV) ss. 1152).

Rozwód ma na celu wyeliminowanie szkody, jaką z punktu widzenia społecznego byłoby utrzymywanie formalnych węzłów małżeńskich, gdy małżeństwo nie istnieje faktycznie i nie ma szans dalszego jego funkcjonowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY