Roszczenia w postępowaniu o podział rzeczy

Pytanie:

Jeden z uczestników postępowania w sprawie podziału masy spadkowej i zniesienia współwłasności zajmuje znacznie większą powierzchnię użytkową niż wynika to z prostej arytmetyki. Ja występuję w tym postępowaniu jako uczestnik na okoliczność zniesienia współwłasności. Aktualnie zamieszkuję na tej części nieruchomości, którą razem z żoną rozbudowaliśmy. Przed rozbudową zostałem obdarowany wraz z żoną 1/2 nieruchomości. Czy w aktualnym stanie prawnym mogę dochodzić od przytoczonego uczestnika tzw. "pożytku" czyli rekompensaty za korzystanie z rzeczy niebędącej jego własnością?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nieruchomość będąca przedmiotem współwłasności należy do wszystkich współwłaścicieli. Każdy współwłaściciel ma prawo korzystania z całości rzeczy wspólnej. Nie da się więc dochodzić od współwłaściciela opisanej w pytaniu rekompensaty za korzystanie z rzeczy, gdyż rzecz ta jest także jego własnością. Może dojść natomiast do naruszenia współposiadania (Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli). Współwłaściciel domu mieszkalnego może wtedy żądać wyznaczenia mu do używania pomieszczeń odpowiadających jego udziałowi, jeżeli da się to pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z domu przez innych współwłaścicieli. Jednakże w postępowaniu o zniesienie współwłasności sprawy o roszczenia współwłaściciela o współposiadanie rzeczy wspólnej oraz korzystanie z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli, nie są rozpoznawane (uchwała SN z 12 października 1973 r., III CZP 56/73, OSNCP 1974, nr 7-8, poz. 125).

Współwłaściciel może co najwyżej dochodzić roszczeń związanych z pobieraniem pożytków przez innego współwłaściciela. Regułą jest, iż pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów. Jeśli doszło do jej naruszenia, w postępowaniu o podział współwłasności można dochodzić owych roszczeń.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY