Roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie - podstawy obliczenia

Pytanie:

Jakie są podstawy obliczenia wysokości roszczenia o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Często właściciele samodzielnie wyliczają w oparciu o wartość metra kwadratowego przedmiotowego gruntu. Wydaje się, że jest to błędne założenie. Odszkodowanie winno się bowiem wyliczyć w oparciu o wysokość czynszu dzierżawy (miesięcznego bądź rocznego) jaką właściciel mógłby pobrać za ten teren. Do obliczenia odszkodowania bierze się pod uwagę nie całą działkę ale jedynie pas, na którym nie możemy gospodarować z powodu znajdujących się tam (również nad) instalacji. Uwzględnia się również obszar, który zapewnia dostęp do instalacji na wypadek awarii. Wydaje się, że odszkodowanie winno uwzględniać również następujące czynniki (do zamieszczenia w późniejszym pozwie):
 
1. szkody poniesione przez właściciela nieruchomości (brak możliwości zabudowy i czerpania z przedmiotowej nieruchomości pożytków) na skutek wybudowania na nieruchomości urządzeń przesyłowych,
2. zakres ograniczeń własności nieruchomości i powodowanych uciążliwości (tj. rozmiar, rodzaj, położenie, właściwości i sposób eksploatacji urządzeń przesyłowych),
3. rodzaj, przeznaczenie i powierzchnię nieruchomości należącej do właściciela nieruchomości (np. jeżeli jest to nieruchomość rolna - odszkodowanie winno uwzględnić np. ewentualne utracone plony),
4. niemożność korzystania z nieruchomości, na której posadowiono urządzenia przesyłowe w sposób zgodny z jej społeczno – gospodarczym przeznaczeniem,
5. przeznaczenie nieruchomości, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (jeżeli taki istnieje),
6. konieczność zachowania stref ochronnych wyłączonych spod zabudowy wskutek wybudowania urządzeń przesyłowych,
7. ograniczenie zdolności inwestycyjnych na nieruchomości,
8. obniżenie jakości, funkcjonalności i wartość nieruchomości gruntowych, na których posadowiono urządzenia przesyłowe.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: