Równoważny system czasu pracy

Pytanie:

Rozpoczęłam pracę jako kadrowa w firmie zatrudniającej 18 pracowników. Część pracowników zatrudnionych jest w firmie w równoważnym systemie czasu pracy (w obwieszczeniu zaznaczono, że pracownicy sklepu pracują w równoważnym czasie pracy według harmonogramu), pracowali dotychczas przez 4 dni w tygodniu po 8 godzin, a jeden dzień 4 godziny w soboty i za ten dzień pracownik otrzymywał cały dzień wolny w tygodniu. Nie jest to dla mnie zrozumiałe, bo pracownik nawet miesięcznie nie wypracowywał normy miesięcznej, ale otrzymywał pełne wynagrodzenie takie jak w umowie o pracę. Nie wiem czy tak może sytuacja wyglądać. Chciałabym od października tego roku wprowadzić 5 dni pracy w ciągu tygodnia po 8 godzin z zaznaczeniem, który dzień jest dniem wolnym od pracy. Nie ma potrzeby, aby pracownicy pracowali powyżej 8 godzin, bo pracowników jest na tyle dużo, że można pracę tak ustawić, aby mogli pracować 8 godzin na dobę. Czy w takiej sytuacji pracownicy mogą pracować w systemie równoważnym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

System równoważnego czasu pracy może być wprowadzony na podstawie przepisów kodeksu pracy – konkretnie art. 135 kp. Jest on wprowadzany, jeżeli konieczność taka uzasadniona jest rodzajem pracy lub jej organizacją i oznacza, iż dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy. Prawo nie precyzuje szczegółowo i wystarczająco pojęcia „uzasadnienie rodzajem pracy lub jej organizacją”. Ustawodawca wśród rodzajów prac uzasadniających stosowanie równoważnego czasu pracy wymienił jedynie prace uzależnione od warunków atmosferycznych lub pory roku, nie przybliżając ich rodzajowo. Chodzi tu w szczególności o prace w rolnictwie, w hodowli, w żegludze śródlądowej i przybrzeżnej. O tym, czy w konkretnej sytuacji rodzaj pracy lub jej organizacja uzasadniają wprowadzenie równoważnego czasu pracy, będą decydować strony układu zbiorowego pracy lub pracodawca i zakładowa organizacja związkowa albo sam pracodawca, jako podmioty ustanawiające regulamin pracy albo sam pracodawca wydający odpowiednie ogłoszenie. Swoboda oceny nie może tu oznaczać jej dowolności, rodzaj pracy bowiem lub jej organizacja muszą stanowić obiektywną i względnie trwałą przesłankę potrzeby stosowania równoważnego czasu pracy. Przykładowo, za niedopuszczalne należy uznać wprowadzanie omawianego rodzaju czasu pracy w przypadku doraźnego spiętrzenia prac albo nieobecności w pracy pracownika, np. z powodu choroby, lub nieobecności pracowników w sezonie urlopowym.

Okres miesięczny może być przedłużony w uzasadnionych przypadkach do trzech a nawet czterech miesięcy przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych (tak przepis art. 135 § 2 i § 3 kp). W tym jednak przypadku pracodawca u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, a także pracodawca, u którego zakładowa organizacja związkowa nie wyraża zgody na ustalenie lub zmianę systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych czasu pracy, może stosować w/w okresy rozliczeniowe czasu pracy po uprzednim zawiadomieniu właściwego inspektora pracy (art. 150 § 2 kp).

Zgodnie z Kodeksem pracy dniami wolnymi od pracy są niedziele oraz święta, które stanowią dni ustawowo wolne od pracy. Sobota nie jest dniem wolnym od pracy. W związku z 5-cio dniowym tygodniem pracy pracodawca powinien wskazać pracownikowi dzień wolny od pracy inny niż niedziela (którym jednak nie musi być sobota). Takie ustalenie harmonogramu pracy pracowników nie uzasadnia konieczności wprowadzenia równoważnego czasu pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.10.2018

  Ewidencja czasu pracy - jak prowadzić ewidencję czasu pracy?

  Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Systemy i rozkłady (...)

 • 8.12.2004

  Zadaniowy czas pracy

  Zgodnie z art. 140 znowelizowanego Kodeksu pracy zadaniowy czas pracy można wprowadzić w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy. W ustaleniu tym (...)

 • 25.6.2012

  Praca zmianowa

  Praca zmianowa jest dopuszczalna bez względu na stosowany u danego pracodawcy system czasu pracy. Oznacza to, że zarówno w podstawowym czasie pracy, jak i przedłużonym czas pracy, w ruchu ciągłym, (...)

 • 3.6.2011

  Systemy czasu pracy

  W prawie pracy wymiar czasu pracy i jego rozkład nie są uregulowane w sposób jednolity. Podstawową normą czasu pracy, którą przewiduje Kodeks pracy, jest czas nie przekraczający 8 godzin na dobę (...)

 • 8.12.2004

  Czas pracy w ruchu ciągłym

  Ruch ciągły to sytuacja w której mamy do czynienia ze stosowaniem takiej organizacji czasu pracy, która zapewnia nieprzerwany przebieg procesu pracy przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, także (...)