Rozdzielność majątkowa a długi kredytowe

Pytanie:

Jesteśmy małżeństwem od ponad 30 lat. Nie posiadamy rozdzielczości majątkowej. Pięć lat temu małżonek przetrwał rozległy udar mózgu. Od tego czasu zachowanie małżonka uległo radykalnej zmianie. Leczony był psychiatrycznie. W okresie tym zadłużył się jednocześnie w wielu bankach na znaczne kwoty. Zadłużenie to powstało bez mojej wiedzy. Nie podpisywałem żadnych zaciąganych przez małżonka kredytów. Wiedzę o powstałych zadłużeniach posiadłem w okresie ostatniego tygodnia. Rozpocząłem działania naprawcze polegające na spłaceniu zaległości bieżących. Pozostały do systematycznego spłacania kredyty w horyzoncie czasowym do 2009 roku. Status posiadanego mieszkania kwaterunkowy. Samochód i cenniejsze ruchomości sprzedałem celem pozyskania funduszy na spłaty kredytów. Czy moja odpowiedzialności za zaciągnięte przez małżonkę jest prawnie sankcjonowania, czy jest pełna? Czy w świetle udokumentowanej choroby psychicznej odpowiadam jako małżonek za wszystkie długi bankowe mojej małżonki? Czy ewentualna rozdzielczość majątkowa skutkuje wstecz i uchroni mnie przed spłatami długów małżonki? Jakie przepisy regulują moją odpowiedzialność jako męża za długi małżonki bez mojej wiedzy? Przecież banki udzielają kredytów za zgoda współmałżonka potwierdzoną osobistym podpisem. Jak wygląda procedura ustanowienia rozdzielczości majątkowej (przepisy regulujące)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Dość istotne w całej sprawie znaczenie, ma data zaciągnięcia poszczególnych zobowiązań. Od 20 stycznia 2005 roku obowiązują, bowiem nowe przepisy w zakresie zarządu i odpowiedzialności majątkiem wspólnym małżonków. Informacje na ten temat zawierają cztery poniższe artykuły

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

O odpowiedzialności męża za zobowiązania powstałe przed 20 stycznia 2005 r. można mówić tylko wtedy, gdy umowa kredytowa zawarta z bankiem była czynnością zwykłego zarządu czy też przekraczała ten zakres (tu jest potrzebna zgoda drugiego z małżonków). Konieczne jest tu przede wszystkim porównanie rozmiaru zobowiązania i sytuacji majątkowej małżonków. Zobowiązania powstałe po tej dacie nie pozostawiają wątpliwości – zgoda nie jest potrzebna.

Należy pamiętać, iż w opisanej sytuacji mąż nie odpowiada swoim majątkiem osobistym. Odpowiedzialność pełna oznacza tu odpowiedzialność majątkiem osobistym żony i jej wynagrodzeniem za pracę czy dochodem z działalności gospodarczej (te dochody są składnikami wspólnego majątku) oraz pozostałym majątkiem wspólnym małżonków  (jeśli spełnione są poniższe warunki).

Co do zobowiązań powstałych przed 20 stycznia 2005 r., to pełna odpowiedzialność majątkiem wspólnym będzie miała miejsce wtedy, gdy ewentualny wyrok przeciwko  małżonce nakazujący zapłatę zostanie opatrzony klauzulą wykonalności przeciwko małżonkowi. Taka klauzula zostanie wydana jeśli w chwili powstania zobowiązania, jak i w chwili nadawania klauzuli małżonków będzie obowiązywała wspólność majątkowa.

Co do zobowiązań powstałych po 20 stycznia 2005 r., to wierzyciele będą mogli prowadzić egzekucję z majątku wspólnego, jeśli dysponując wyrokiem przeciwko żonie, opatrzą go klauzulą wykonalności przeciwko mężowi. Taką klauzula może być nadana, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej jest jak najbardziej możliwe. W pewnych okolicznościach dopuszczalne jest także ustanowienie takiej rozdzielności z mocą wsteczną. Małżonkowie mogą wprowadzić rozdzielność majątkową w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo (gdy brak porozumienia) przed sądem – na żądanie jednego z małżonków uzasadnione ważnymi powodami. W tym celu należy złożyć pozew do sądu rejonowego. Jest to sprawa tocząca się w normalnym trybie procesowym. Jednakże wprowadzenie rozdzielności majątkowej, która powstaje najczęściej z dniem uprawomocnienia się wyroku (datę tą oznacza sąd w wyroku), nie będzie miała wpływu na odpowiedzialność wobec wierzycieli żony. Odpowiedzialność ta mogłoby ograniczyć jedynie sądowe ustanowienie rozdzielności z datą wsteczną. Jest to możliwe jedynie w zupełnie wyjątkowych przypadkach, do których zalicza się przede wszystkim długotrwałą faktyczną separację małżonków.

Warto pamiętać, że w razie wprowadzenie umownej rozdzielności, w stosunku do ewentualnych przyszłych wierzycieli żony, odpowiedzialność męża będzie wyłączona, jeśli wierzyciele ci będą wiedzieli o istnieniu rozdzielności majątkowej. Sprawy związane z rozdzielnością majątkową regulują przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 47 do 54) oraz przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Gosia

12.1.2011 19:2:9

Re: Rozdzielność majątkowa a długi kredytowe

po rozstaniu z Małżonkiem co zrobic by nieodpowiadac za jakiekolwiek jego długi np. bankowe ? Prosze o odpowiedz gdyż nie wiem co mam zrobić

Gosia

12.1.2011 19:1:29

Re: Rozdzielność majątkowa a długi kredytowe

po rozstaniu z Małżonkiem co zrobic by nieodpowiadac za jakiekolwiek jego długi np. bankowe ? Prosze o odpowiedz gdyż nie wiem co mam zrobić

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: