Rozliczanie najmu krótkoterminowego

Pytanie:

W dniu 5 czerwca 2009 nabyłem \"samodzielny lokal niemieszkalny - apartamentowy\" w \"zespole uzdrowiskowo-hotelowym\" nad polskim morzem. Zakup był dokonany na mnie jako na osobę prywatną. Lokal nabyłem posiłkując się kredytem hipotecznym, podpisanym na mnie jako na osobę prywatną. Wszelkie faktury związane z urządzaniem mieszkania w 2009 roku były wydawane na mnie jako na osobę prywatną. Dodatkowy zapis z aktu notarialnego: \"znajdujące się w budynku lokale apartamentowe są lokalami o innym przeznaczeniu w rozumieniu ustawy z dnia 2 czerwca 1994 o własności lokali i spełniają wymogi przewidziane dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały ludzi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 lutego 1994 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)\". Lokal w okresie wakacyjnym chcę wynajmować obcym osobom w celach turystycznych - czasami przyjeżdżają na weekend, czasami na dłużej (tydzień, dwa). Poza okresem wakacyjnym wykorzystuję go sam lub udostępniam rodzinie. Niezależnie posiadam działalność gospodarczą, która zajmuje się usługami informatycznymi. Moim pierwotnym założeniem było rozliczanie się z tego najmu na zasadach ogólnych jako osoba prywatna, amortyzując rocznie 2,5% wartości lokalu oraz wprowadzając w koszty odsetki bankowe jak i koszty urządzenia lokalu (tv, kanapy, łóżko, etc.). (Na podstawie przeczytanych informacji, doszedłem do wniosku, że nie dotyczy mnie tutaj najem okazjonalny, gdyż nie istnieje z mojej strony przejściowe \"nie korzystanie\" z całości lub części lokalu - na stałe mieszkam w zupełnie innym mieście). Jednak zgłaszając lokal do najmu w Urzędzie Miasta (w mieście, gdzie znajduje się lokal) na okres wakacyjny (1.07 - 30.09), otrzymałem informację, że z najmu MUSZĘ się rozliczać poprzez działalność gospodarczą. Proszę o wyjaśnienie, czy rzeczywiście osoba prywatna posiadająca lokal niemieszkalny nie może rozliczać jego najmu na zasadach ogólnych poza działalnością gospodarczą? Czy jeśli rzeczywiście muszę rozliczać najem poprzez działalność gospodarczą, jakie kroki muszę podjąć, aby wprowadzić lokal do działalności gospodarczej? Jak wygląda wtedy sytuacja z amortyzowaniem lokalu i wprowadzaniem w koszty poniesionych odsetek jak i kosztów urządzenia (które de facto poniosłem w 2009)? Czy najem mam zgłaszać jedynie na okres wakacyjny i każdego roku go wyrejestrowywać z dniem 30 września? Czy jeśli dokonam wyrejestrowania, to na przestrzeni pozostałych miesięcy (październik - czerwiec) będę mógł lokal nadal amortyzować w ramach działalności gospodarczej? Nie wydaje mi się naturalne rokroczne wprowadzanie lokalu do dz. gosp. na okres wakacyjny i następnie jego wyrejestrowywanie.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeśli przedmiotem działalności gospodarczej podatnika nie jest wynajem nieruchomości i faktycznie podatnik posiada jeden lokal (niezależnie czy mieszkalny, czy użytkowy) to na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może przyjąć, że wynajmuje go nie w zakresie działalności gospodarczej, ale prywatnie. Rozliczenie takie następuje w ramach odrębnego od działalności gospodarczej źródła przychodów, jakim jest najem rzeczy.

Powyższe może być problematyczne w zakresie podatku od nieruchomości, który pozostaje w kompetencji lokalnych organów podatkowych i jest pobierany na zasadach określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. W tym zakresie bowiem funkcjonuje zasada, iż zasadniczo każda nieruchomość będąca w posiadaniu przedsiębiorcy jest opodatkowana wysoką stawką podatku od nieruchomości. Jednak zasada ma zastosowanie tylko o tyle, o ile nie mamy do czynienia z budynkiem mieszkalnym (a w przedmiotowym przypadku jednak mamy do czynienia z budynkiem użytkowym), a także o ile przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. Teoretycznie lokal taki może być wykorzystywany w działalności gospodarczej, a więc lokalny organ podatkowy ma podstawę do żądania wyższej stawki podatku od nieruchomości. Jednak nie ma to wpływu na rozliczanie w zakresie podatku dochodowego.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: