Rozliczanie się z podatku w Polsce

Pytanie:

We wrześniu 2005 wyjechałem do USA wraz z żoną, bo ąona dostała tu stypendium i studiuje oraz pracuje na uniwersytecie. Ja pracuję w USA od grudnia 2005. Mamy wizy tymczasowe (J), nie wizy pobytowe. Po zakończeniu stypendium żony (czerwiec 2007) planujemy przeprowadzić się do Londynu, ale nie wykluczamy też całkowicie powrotu do Polski. Z Polską wiążą nas następujące sprawy: ja mam udział części mieszkania po ojcu, żona ma mieszkanie, którego została całkowitym właścicielem w 2006, bo jej matka zniosła na rzecz żony współwłasność, ja mam jeszcze jedno mieszkanie kupione przed wyjazdem, oba mieszkania wynajmujemy (przez żonę) i płacimy za to podatki (od przychodu), mamy polskie konta osobiste i kartę kredytową, oboje jesteśmy ciągle doktorantami na polskich uczelniach (choć ja formalnie obroniłem się w grudniu, więc nie jestem już chyba studentem), żona w czasie krótkiej wizyty w Polsce zrealizowała bardzo małe zlecenie (na kilkaset złotych). Z drugiej strony, ja na początku 2006 wysłałem do mojego urzędu skarbowego w Polsce informację o zmianie miejsca zamieszkania na USA i o zamiarze stałego pobytu w USA. Czy żona musi rozliczać się w Polsce z dochodu uzyskanego w USA w 2006?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zasady unikania podwójnego opodatkowania w stosunkach polsko-amerykańskich reguluje Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r.

Dla ustalenia zasad opodatkowania danej osoby na gruncie wskazanej umowy podstawą jest ustalenie, czy dana osoba ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, czy też Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 i 8 Umowy, określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski" oznacza jakąkolwiek osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski dla celów jej opodatkowania, natomiast określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych" oznacza jakąkolwiek osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych dla celów jej opodatkowania.

Jak stanowi art. 4 Umowy, jeżeli w znaczeniu powyższych przepisów osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obydwu Umawiających się Państwach, to:

a)  będzie ona uważana za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym ona stale zamieszkuje. Jeżeli ona stale zamieszkuje w obydwu Państwach lub nie zamieszkuje w żadnym z Umawiających się Państw, to będzie uważana za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium tego Państwa, z którym jej związki osobiste i majątkowe są ściślejsze (ośrodek powiązań osobistych),

b)  jeżeli nie można ustalić, w którym z Umawiających się Państw znajduje się ośrodek jej powiązań osobistych, to będzie ona uważana za mającą miejsce zamieszkania na terytorium tego Umawiającego się Państwa, w którym ona zazwyczaj przebywa,

c)  jeżeli ona zazwyczaj przebywa w obydwu Państwach lub nie przebywa w żadnym z Państw, to będzie ona uważana za mającą miejsce zamieszkania na terytorium tego Państwa, którego jest obywatelem.

Odpowiedź na pytanie, czy obywatel polski zamieszkujący od dłuższego czasu wraz z małżonkiem na terytorium USA może być już uznany za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Stanów Zjednoczonych, jest kwestią uznaniową. Pomocne może być również posiadanie certyfikatu wydanego przez odpowiednie władze Stanów Zjednoczonych potwierdzającego, że w ocenie tych władz dana osoba nabyła rezydencję podatkową amerykańską (tzw. certyfikat rezydencji).

Ma to również znaczenie w przypadku pracowników akademickich, gdyż jak stanowi art. 17 Umowy jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium jednego Umawiającego się Państwa jest zaproszona przez Rząd drugiego Umawiającego się Państwa, jego jednostkę administracyjną lub jej władzę terenową, przez uniwersytet lub inną uznaną instytucję dydaktyczną tego drugiego Umawiającego się Państwa na przewidywany okres nie przekraczający 2 lat celem nauczania lub uczestniczenia w pracach badawczych lub w obu celach na uniwersytecie lub innej uznanej instytucji dydaktycznej i jeżeli taka osoba przybywa do tego drugiego Umawiającego się Państwa przede wszystkim w tym celu, to jej dochód z pracy dydaktycznej lub badawczej na takim uniwersytecie lub instytucji dydaktycznej będzie wyłączony spod opodatkowania przez to drugie Umawiające się Państwo przez okres nie przekraczający 2 lat od dnia przyjazdu do tego drugiego Umawiającego się Państwa. Niniejszy artykuł nie będzie miał zastosowania do dochodu z badań, jeżeli takie badania nie są prowadzone w interesie publicznym, lecz przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści materialnych prywatnie przez określoną osobę lub osoby.

Zatem, jeśli np. uznać, że dany pracownik akademicki ma miejsce zamieszkania w Polsce, to jego dochód z tego tytułu w USA będzie wyłączony z opodatkowania w USA przez okres 2 lat, a będzie opodatkowany w Polsce; jeśli natomiast uznać, że dana osoba ma miejsce zamieszkania w USA, to jej dochód będzie podlegał opodatkowaniu w USA, a nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY