Rozpatrzenie wniosku o przywrócenie terminu

Pytanie:

Przeciwko nam został złożony pozew w postępowaniu nakazowym. Tak się stało, że z powodów niezależnych od nas nie mogłem złożyć w terminie zarzutów. Jak pojawiły się możliwości to przesłałem do Sądu wniosek o przywrócenie terminu złożenia zarzutów i przesłałem zarzuty. Sąd wezwał mnie do usunięcia braków formalnych w postaci stosownej opłaty w ciągu 7 dni. Jednak nie otrzymałem informacji z sądu o rozpatrzeniu mego wniosku. Poproszono mnie tylko o uwiarygodnienie powodów podanych w tym wniosku. Czy jeśli wpłacę opłatę, którą żąda sąd to i w przypadku gdy sąd negatywnie rozpatrzy mój wniosek o przywrócenie terminu to czy zwróci mi te pieniądze? Czy w takim przypadku gdy sąd prosi o usuniecie braków formalnych w postaci opłaty to należy przypuszczać, że sąd rozpatrzył wniosek o przywrócenie terminu pozytywnie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jak rozumiemy sąd wezwał do uiszczenia opłaty od zarzutów. Jeśli wniosek zostanie oddalony, sąd odrzuci zarzuty z przyczyn formalnych, a więc z powodu wniesienia ich po terminie. Sąd zwraca całą uiszczoną opłatę pisma zwróconego wskutek braków formalnych (art. 79 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Następuje to z urzędu, nie jest potrzebny żaden wniosek

Roszczenie strony o zwrot opłaty sądowej przedawnia się z upływem trzech lat, licząc od dnia powstania tego roszczenia.

Dopiero po jej wniesieniu sąd rozpatrzy wniosek o przywrócenie terminu. Niestety wezwanie do uiszczenia opłaty nie gwarantuje pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przywrócenie terminu. Proszę na to spojrzeć w ten sposób - niecelowe jest rozstrzyganie o zasadności wniosku o przywrócenie terminu, skoro zarzuty nie zostały opłacone i powstaje druga podstawa do odrzucenia zarzutów z przyczyn formalnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: