Rozwiązanie umowy o pracę w okresie choroby

Pytanie:

Jestem na zwolnieniu lekarskim i chciałbym rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron. Czy pracownik będący na zwolnieniu lekarskim może rozwiązać umowę o pracę? Czy pracodawca może wymagać ode mnie badań okresowych przed wyrażeniem zgody na rozwiązanie ze mną stosunku pracy (jestem na zwolnieniu chorobowym)? Chciałbym rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem stron czy pracodawca może nie wyrazić zgody i co wtedy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jednym ze sposobów rozwiązania stosunku pracy jest zawarcie porozumienia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, w którym strony stosunku pracy rozwiązują umowę o pracę w określonym dniu. Takie porozumienie można zawrzeć w każdym momencie, również podczas choroby pracownika. W czasie choroby pracownika nie jest możliwe wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę pracownikowi ani jej rozwiązanie dopóki nie upłynęły terminy uprawniające do rozwiązania umowy. Porozumienie jak sama nazwa wskazuje wymaga dla swej skuteczności zgody dwóch stron. Pracodawca może się na taki sposób rozwiązania umowy o pracę nie zgodzić. Zatem po prostu nie dojdzie do zawarcia pomiędzy pracownikiem a pracodawcą porozumienia. Jeśli pracodawca nie godzi sie na zawarcie porozumienia pracownik może wypowiedzieć pracodawcy stosunek pracy. Niemożliwość wypowiadania umowy o pracę w okresie choroby pracownika dotyczy wyłącznie pracodawcy a nie pracownika.

Co do badań należy powiedzieć, że pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest obowiązany zapewnić tym pracownikom okresowe badania lekarskie także po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami, lub po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami. Zatem badania takie mogą się okazać niezbędnym obowiązkiem pracodawcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: