Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Pytanie:

Bardzo proszę o przybliżenie rozwiązania umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron. Czy można tego dokonać w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony? Czy pracodawca ma prawo odmówić i jakie przysługują wtedy pracownikowi prawa? Jak należy umotywować podanie o rozwiązanie umowy o pracę na takiej podstawie? Jakich argumentów i aktów prawnych mogę użyć w uzasadnieniu takowego podania?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Umowa na czas określony może być oczywiście rozwiązana za porozumieniem stron (obu stron). Porozumienie stron w kwestii rozwiązania stosunku pracy może dotyczyć każdej umowy, a wola stron stosunku pracy nie jest niczym ograniczona. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron może być dokonane zawsze. Potrzebne jest tylko zgodne oświadczenie woli pracodawcy i pracownika. Jest ono wyrazem tego, że zakończenie stosunku pracy nie koliduje z interesami żadnej ze stron. Oczywiście, że pracodawca może odmówić, bowiem wymagane jest porozumienie stron (ich zgodna wola), a pracodawca nie jest zobowiązany do rozwiązywania stosunku pracy w takim trybie. Nie można go do tego zmusić. W razie odmowy umowę na czas określony można także rozwiązać za wypowiedzeniem jak i bez wypowiedzenia, gdy zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe. Pracownik uprawniony jest do rozwiązania umowy także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. Oświadczenie pracownika o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Takiej przyczyny nie musi wskazywać pracownik. W razie rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia przez pracownika powinien podać (dla pewności) co było tego przyczyną np. ciężkie naruszenie obowiązków wobec pracownika lub orzeczenie lekarskie o stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: