Rozwiązanie umowy terminowej

Pytanie:

Zawarłem umowę na czas określony 10 lat. W umowie nie jest zapisany żaden tryb jej wcześniejszego rozwiązania. Czy umowa ta może być rozwiązania przed upływem 10 lat?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ogólna zasada prawa cywilnego stanowi, iż w przypadku zawarcia umowy na czas określony nie ma możliwości dokonania jej wypowiedzenia. Umowa wygasa z dniem upływu terminu, na jaki została zawarta. Gdyby jednak taka umowa zawierała klauzulę o możliwości wypowiedzenia, wypowiedzenia byłoby możliwe. W niektórych wypadkach kc przyjmuje, iż umowy zawarte na czas określony na czas stosunkowo długi traktuje się jak umowy na czas nieokreślony, wtedy wypowiedzenie takiej umowy jest możliwe.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: