Rozwód a opieka nad dzieckiem

Pytanie:

Czy fakt, że jestem opiekunem prawnym dziecka konkubiny może mieć wpływ na orzeczenie rozwodu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

1. Zgodnie z kodeksem rodzinnym, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Poza tym w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.

Reasumując musi to być wspólne i małoletnie dziecko obojga małżonków, a zatem regulacja ta dotyczy jedynie dzieci małoletnich i to wspólnych rozwodzących się małżonków. Nie dotyczy zatem dzieci małoletnich jednego z małżonków oraz dzieci pełnoletnich wspólnych lub jednego z małżonków, nawet gdyby nie były jeszcze samodzielne i wymagały pomocy, czy opieki. Ze względu na te dzieci, które nie są objęte pojęciem "wspólnych małoletnich dzieci", orzeczenie rozwodu będzie niedopuszczalne, gdyby było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego - jednakże to ustala sąd.

2. Natomiast, jeśli jest Pan ojcem dziecka swojej konkubiny, a pozostaje pan w związku małżeńskim, to rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli Pan go żąda a sąd uzna, że jest Pan wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek (Pańska żona) wyrazi zgodę na rozwód albo, że odmowa jej zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego - co ocenia Sąd.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: