e-prawnik.pl Porady prawne

Rozwód a postępowanie apelacyjne

Pytanie:

Właśnie jestem po drugiej sprawie o rozwód, żona nie zgadza się i sąd mój wniosek oddalił, rozwód z mojej winy, chciałbym złożyć apelację, by sąd rozpatrzył sprawę ponownie, ponieważ nie ujawniłem faktu, że jestem opiekunem prawnym dziecka konkubiny, co prawda sąd pytał czy mam dzieci z innych związków, ale sądziłem, że chodzi i te których jestem biologicznym ojcem, poza tym czy jest to element ważny w tej sprawie bym mógł uzyskać rozwód?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 

Szanowny Panie,

jeżeli sam Pan wnioskował w pozwie o rozwód o orzeczenie swojej winy, to sąd nie miał innego wyjścia, gdyż obowiązek oddalenia pozwu w takich okolicznościach wynika wprost z przepisów.

Właściwie całą odpowiedź oprzeć można na podstawie jednego tylko artykułu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Proszę pamiętać, iż to w właśnie w tym akcie określone zostały warunki orzeczenia rozwodu. Zgoda współmałżonka na rozwód ma znaczenie tylko w jednym, de facto wyjątkowym wypadku. Sąd z całą pewnością orzeknie rozwód, gdy zachodzić będą odpowiednie przesłanki. I tak, zgodnie z artykułem 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego”.

Innymi słowy, jeżeli sąd stwierdzi w Państwa przypadku, iż nastąpił trwały i zupełny rozkład to orzeczenie rozwodu prawie na pewno nastąpi. W tym miejscu prosimy o zapoznanie się z artykułem

Kiedy nie dostaniesz rozwodu?

Apelacja co do zasady dopuszczalna i możliwa jest w każdym postępowaniu (najprawdopodobniej i w Pana wypadku), jednak wydaje się, iż problemem w Pana wypadku jest raczej nieprawidłowe sformułowanie wniosków w pozwie rozwodowym.

Prosimy także o zapoznanie się z treścią artykułów:

Kiedy możesz żądać separacji i jakie są jej skutki?

O czym sąd może orzec w wyroku rozwodowym?

Obowiązek alimentacyjny pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami

Z poważaniem

redakcja http://www.e-prawnik.pl/

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY