Rozwód z dniem wniesienia pozwu

Pytanie:

Żona wniosła pozew o rozwód w dniu 20 lipca 2009 roku. Rozprawę rozwodową wyznaczoną na 12 października 2009 roku odroczono z powodu mojego służbowego oddelegowania do innej miejscowości. 1 lutego 2010 roku odbyła się sprawa rozwodowa. W tej chwili otrzymałem uzasadnienie wyroku, od którego zamierzam się odwołać, na co mam dwa tygodnie. W apelacji chciałbym uzyskać, aby rozwód został orzeczony z dniem wniesienia pozwu, to znaczy z dniem 20 lipca 2009 roku. Od tego czasu faktycznie nie przebywamy razem i nie łożyłem na utrzymanie rodziny. Przez 5 miesięcy przebywałem poza miejscem zamieszkania. Chciałbym uzyskać rozwód i płacić alimenty od dnia 20 lipca 2009 roku. Czy jest to możliwe i czy w takim wypadku żona się na to musi zgodzić? Nadmieniam, że mam już za sobą sprawę o rozdzielność majątkową, gdzie sąd orzekł w dniu 8 października 2009 roku ową rozdzielność z dniem wniesienia przeze mnie pozwu, to znaczy z dniem 21 lipca 2009 roku.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rozwiązanie małżeństwa następuje z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. Apelację zgłasza się w terminie 14 dni od dnia dostarczenia wyroku z uzasadnieniem. Zatem po upływie tego okresu - jeżeli nie został zgłoszony środek odwoławczy - wyrok staje się prawomocny. Nawet okres po ogłoszeniu wyroku rozwodowego ale przed jego uprawomocnieniem - w myśl prawa - stanowić będzie czas trwania małżeństwa. Przepisy prawa nie przewidują ustalenia innego terminu rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód. Fakt, iż zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego nastąpił wcześniej, nie będzie miał żadnego wpływu na niniejszą sytuację.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • Sąd właściwy do rozpoznania sprawy rozwodowej

  Osoby zainteresowane złożeniem pozwu o rozwód zwykle nie zwracają uwagi na to, do którego sądu kierują pozew rozwodowy, koncentrując się na jego merytorycznej treści. Tymczasem właściwość (...)

 • Cofnięcie pozwu

  Jednym z uprawnień strony wnoszącej powództwo do sądu, jest możliwość cofnięcia pozwu. Jest to przejaw woli powoda w rezygnacji dochodzenia swoich praw. Może być ona wynikiem np. przedstawienia (...)

 • Rozwód - co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

  Jakie są przesłanki uzyskania rozwodu? Kiedy sąd nie da rozwodu? Czego można żądać w pozwie rozwodowym? Gdzie złożyć pozew rozwodowy?

 • Podjęcie próby ugodowej przed wniesieniem pozwu

  Szybkie i bezkompromisowe wniesienie powództwa do sądu nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Brak wcześniejszej rozmowy z dłużnikiem może doprowadzić nie tylko do pogorszenia lub całkowitego (...)

NA SKÓTY