Samochód osobowy jednorazowym kosztem

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR + VAT). W 09/2009 zakupiłem nowy samochód osobowy. Dałem go jednorazowo w koszty z myślą, że będę go używał poniżej roku. W sierpniu (przed upływem roku) chcę go odsprzedać leasingowi - który mi wystawi leasing zwrotny. Czy leasing tego samochodu nie spowoduje korekty jednorazowego zarachowania tego auta u mnie w koszty w 09/2009?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania m.in. maszyny, urządzenia i środki transportu - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Zatem jeśli przewidywany okres używania nabytego środka trwałego (np. samochodu) był krótszy niż rok, to podatnik nie miał obowiązku amortyzowania środka trwałego. Jeśli przed upływem rocznego okresu podatnik sprzeda środek trwały nie będzie miał obowiązku dokonywania korekty wcześniejszego ujęcia wydatku w koszty podatkowe. Nie powinno mieć znaczenia, że po sprzedaży podatnik weźmie ten sam pojazd w leasing, gdyż będzie to już posiadanie pojazdu na podstawie innego tytułu prawnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: