Samowola budowlana

Pytanie:

W moim posiadaniu jest kilka budynków. Część z nich to budynki przedwojenne gospodarskie. Budynek mieszkalny pochodzi z 1979r. a inne budynki gospodarskie z 1974 i 1981r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w trakcie oględzin stwierdził pewne odstępstwa wymiarów (kilku centymetrowe) np. stodoły z 1981r od projektu i stwierdził, że jest to samowola budowlana. Jednocześnie dowiedziałem się nieoficjalnie, że dla budynków wybudowanych przed 1995r. nie będzie konieczna legalizacja. Czy prawo kwalifikuje wszelkie odstępstwa od projektu jako samowole budowlane bez względu na to kiedy powstała budowla? Czy jest może jakiś termin przedawnienia z tym związany?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeśli chodzi o skutki upływu czasu na legalizację samowoli budowlanej, to jest to regulowane w art. 33 ustawy nowelizującej prawo budowlane z 12 lutego 2009. Zgodnie z treścią tego przepisu, obiekty budowlane (za taki obiekt należy uznać również stodołę - patrz art. 3 pkt 1 prawa budowlanego), wybudowane z naruszeniem prawa, których budowa została zakończona przed dniem 1 stycznia 1995 r. i przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne, stają się legalne z mocy prawa, jeżeli do dnia 31 grudnia 2009 r. zostanie złożony wniosek o potwierdzenie legalności obiektu budowlanego w organie nadzoru budowlanego.  

Jeśli zatem istotnie jest to obiekt budowlany powstały w latach 80., a przed 1 stycznia 1995 (dzień wejścia w życie ustawy prawo budowlane) nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie samowoli budowlanej, to po złożeniu wniosku (w terminie, czyli do 31 grudnia 2009) o odpowiedniej treści do organu nadzoru budowlanego, to następuje legalizacja takiej budowy z mocy prawa. Jest to na pewno łatwiejsza droga uregulowania tej sprawy, niż odwoływanie się w ramach postępowania administracyjnego od decyzji administracyjnej stwierdzającej niezgodność budowy z prawem budowlanym (nawet jeśli Pana zdaniem są to zarzuty niesłuszne).

Nie można oczywiście nazywać wskazanego wyżej uprawnienia terminem przedawnienia, choć efekt zastosowania obu instytucji jest dość podobny, brak sankcji za przekroczenie przepisów prawa.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 6.5.2010

  Samowola budowlana

  Istnieje kilka możliwości naruszenia przepisów dotyczących budowania obiektów i przeprowadzania robót budowlanych. Na wybudowanie większości obiektów należy mieć pozwolenie (...)

 • 8.1.2019

  Wyrok SN w sprawie katastrofy budowlanej hali MTK

  Winni katastrofy budowlanej hali Międzynarodowych Targów Katowickich w 2006 r. nie pozostaną bezkarni...

 • 15.2.2013

  Katastrofa budowlana

  Katastrofa w znaczeniu potocznym języka polskiego to wydarzenie nagłe, tragiczne w skutkach, w którym ktoś ucierpiał lub poniósł śmierć, które spowodowało straty materialne. Prawo w kilku swoich (...)

 • 5.3.2019

  Łatwiejsza legalizacja „starych” samowoli budowlanych?

  MIiR pracuje nad nowelizacją prawa budowlanego. Część zmian dotyczy „starych” samowoli budowlanych. MIiR chce wprowadzić prostą procedurą dla samowoli nie zagrażających bezpieczeństwu, (...)

 • 17.1.2017

  Nakaz rozbiórki a kara grzywny

  Prawo budowlane w art. 48 oraz 49b przewiduje nakazanie przez właściwy organ w drodze decyzji administracyjnej rozbiórki obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego (...)