Skarga windykacyjna w odniesieniu do nieruchomości

Pytanie:

Jak odzyskać posiadanie nieruchomości, którą zawładnęła osoba trzecia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Właścicielowi, który utracił władztwo nad rzeczą, przysługuje roszczenie o wydanie rzeczy w stosunku do wszystkich osób, które władają jego rzeczą:

Art. 222. K.c. § 1. Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

Art. 222 § 1 K.c. statuuje tzw. skargę wydobywczą (windykacyjną,). Jej charakter obrazuje stwierdzenie, że przysługuje ona nieposiadającemu właścicielowi przeciwko posiadającemu niewłaścicielowi. Wytoczenie powództwa o wydanie rzeczy przerywa bieg zasiedzenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY