Skrócenie okresu wypowiedzenia

Pytanie:

W grudniu otrzymałem wypowiedzenie pracy z okresem wypowiedzenia kończącym się 31 marca. Ze względu na fakt, iż firma nie działała poprosiłem prezesa o skrócenie wypowiedzenia z dniem 20 marca, co uczyniłem (10 dni wcześniej od daty opiewającej na wypowiedzeniu). Czy takie skrócenie jest zgodne z prawem?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W literaturze przedmiotu dopuszcza się możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia już po wypowiedzeniu umowy o pracę, o ile na takie skrócenie okresu wypowiedzenia wyraził zgodę zarówno pracownik jak i pracodawca. W wyniku takiego zabiegu powstaje jednak problem, czy takie porozumienie oznacza, że umowa jest rozwiązywana za wypowiedzeniem, czy też za porozumieniem stron. Zgodnie z poglądem Marii Teresy Romer: „Zgoda na rozwiązanie umowy w okresie krótszym niż termin wypowiedzenia nie jest równoznaczna ze zmianą trybu rozwiązania umowy. Będzie to nadal rozwiązanie umowy wskutek wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron, a nie w drodze porozumienie stron, mimo że „porozumiały się" one co do skrócenia okresu wypowiedzenia. Zmiana trybu rozwiązania umowy o pracę już w czasie biegnącego okresu wypowiedzenia jest dopuszczalna za zgodą obu stron." (tak: Maria Teresa Romer w: Prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2005 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, wydanie II).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: