Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Pytanie:

Zostałem skazany wyrokiem sądu grodzkiego za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości alkoholowej, tj. za czyn z art. 178a §1 k.k. Na podstawie art. 42 §2 k.k. nałożono na mnie zakaz prowadzenia pojazdów na okres 2 lat. Od czasu wydania wyroku nie popełniłem żadnego wykroczenia. Niedługo upływa połowa okresu. W związku z powyższym, czy istnieje możliwość skrócenia wyroku? Czy mogę zwrócić się do sądu z wnioskiem o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zakaz prowadzenia pojazdów jest środkiem karnym wymienionym w art. 39 pkt 1 kodeksu karnego (k.k.). Co do zasady, po upływie połowy okresu, na który orzeczono środki karne wymienione w art. 39 pkt 1-3 k.k., należy uznać je za wykonane, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok (zob. art. 84 § 1 k.k.). Jednak w § 2 przepis ten wyraźnie wyłącza tę możliwość w stosunku do środków karnych wymierzonych na podstawie art. 42 § 2 k.k., a zatem wobec zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego obligatoryjnie w związku z przestępstwem przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, popełnionym w stanie nietrzeźwości.

W związku z powyższym, uznanie nałożonego na Pana środka karnego za wykonany nie jest dopuszczalne przez prawo.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: