e-prawnik.pl Porady prawne

Skutek nieprawidłowego wypowiedzenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

Pytanie:

Czy nieprawidłowe wypowiedzenie opłaty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste wywiera skutki prawne?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Skutek nieprawidłowego wypowiedzenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

8.2.2012

Wypowiedzenie, które nie spełnia warunków podanych w art. 78 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami i w świetle przepisów kodeksu postępowania administracyjnego nie zostało prawidłowo doręczone, zostanie w razie złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego uznane za nieskuteczne. Gdyby w wypowiedzeniu nie umieszczono pouczenia o terminach i sposobie kwestionowania wypowiedzenia, to użytkownik wieczysty może złożyć skuteczne odwołanie od tego wypowiedzenia także po terminie ustawowym – o ile wniesie o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, powołując się na brak stosownego pouczenia.
Jeżeli użytkownik wieczysty nie zakwestionuje wypowiedzenia opłaty, to ofertę uznaje się za przyjętą i od dnia 1 stycznia następnego roku użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w nowej wysokości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ