Skutki zajęcia w egzekucji

Pytanie:

Co powinno zawierać odpowiednie zaświadczenie komornika, o którym mowa w art. 887 par. 1 kpc i czemu dokładnie ma służyć? Czy wykonywanie praw i roszczeń dłużnika na podstawie powołanego przepisu dotyczy wszelkich praw i roszczeń przysługujących dłużnikowi, czy tylko tych praw (roszczeń) zajętych w postępowaniu egzekucyjnym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 887 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego wyraża prawny charakter zajęcia określonego prawa dłużnika dokonanego w toku postępowania egzekucyjnego. Przewiduje on, iż z mocy samego prawa (a zatem bez potrzeby składania oświadczenia woli przez którąkolwiek ze stron postępowania) wierzyciel może wykonywać wszelkie roszczenia i prawa dłużnika. Norma ta zawarta jest w części kodeksu dotyczącej egzekucji wynagrodzenia za pracę - odnosi się zatem bezpośrednio do egzekucji tego świadczenia, na mocy odesłania z art. 902 kpc stosuje się jednak do innych, nie nazwanych wyraźnie w kpc wierzytelności.

Na skutek zajęcia dochodzi do podstawienia wierzyciela we wszelkie prawa i roszczenia dłużnika związane z zajętym wynagrodzeniem za pracę (innym prawem). Wierzyciel może wykonywać prawa i roszczenia dłużnika, ale tylko o tyle, o ile jest to konieczne do całkowitego zaspokojenia należności wynikającej z tytułu wykonawczego. Odnośnie samego wynagrodzenia za pracę, prawa wierzyciela odnoszą się tylko do wynagrodzenia w części objętej zajęciem - wierzyciel nie może zatem wykonywać żadnych praw i roszczeń ze stosunku pracy, np. wypowiedzieć umowy o pracę. Reguła ta odnosi sie także rzecz jasna do innych praw.

Gdy chodzi natomiast o odpowiednie zaświadczenie, do którego wydania na wniosek wierzyciela uprawniony jest komornik, winno ono zawierać regułę, o której wspomniano wyżej i o której mowa w art. 887 par. 1 kpc: wierzyciel wstępuje z mocy prawa we wszelkie prawa i roszczenia dłużnika związane z zajęciem określonego świadczenia w części objętej zajęciem. Może ono służyć wierzycielowi, aby mógł on skutecznie uzasadnić swoją legitymację w związku z dokonanym zajęciem prawa dłużnika np. wobec pracodawcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: