e-prawnik.pl Porady prawne

Służbowa podróż zagraniczna

Pytanie:

Pracownik mieszka w Warszawie. Został oddelegowany na konferencję do USA. Odlot samolotu jest z lotniska w Warszawie o godz. 6 rano, więc żeby dojechać na lotnisko, pracownik o godzinie 4 rano wychodzi z domu. Od którego momentu rozpoczyna się podróż służbowa pracownika - od momentu wyjścia z domu, czy od momentu wejścia na pokład samolotu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Służbowa podróż zagraniczna

3.7.2012

Zgodnie z art. 775 § 1 k.p., pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.  Zgodnie przy tym z § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, czas pobytu pracownika poza granicami kraju liczy się przy podróży odbywanej środkami komunikacji lotniczej - od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju. Zważywszy na fakt, iż większość lotów z Warszawy do Stanów Zjednoczonych następuje bez międzylądowania w kraju, toteż w chwilą startu samolotu z lotniska w Warszawie pracownik rozpocznie swoją zagraniczną podróż służbową.

Powyższy wniosek potwierdza przy tym wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2000 r. (I PKN 108/2000, OSNAPiUS 2002/13 poz. 306), w którym SN stwierdził: Czas podróży służbowej poza granicami kraju rozpoczyna się od chwili przekroczenia granicy polskiej i dlatego ryczałt przysługujący pracownikowi z tytułu takiej podróży nie obejmuje czasu dojazdu do granicy oraz czasu oczekiwania na odprawę celną. Tym samym do czasu służbowej podróży zagranicznej nie można wliczać czasu upływającego pomiędzy wyjściem pracownika z domu a chwilą startu samolotu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Służbowa podróż zagraniczna

PV

20.6.2012 15:10:43

Re: Służbowa podróż zagraniczna

Gość pyta, o podróż służbową, a nie służbową podróż zagraniczną. Odpowiedź zas dotyczy wyłącznie podróży zagranicznej, podczas gdy, aby ją zacząc, trzeba niekiedy ponieść spore koszty dojazdu "do granicy", a także poświęcić na to określoną, niekiedy dużą ilość czasu, przecież prywatnego, ale dla celów służbowych. Nie wyobrażam sobie zatem, że "krajowa" część podróży nie jest wliczana do kosztów delegacji, aczkolwiek wliczana na zasadach obowiązujących w kraju, a więc innych niż w części zagranicznej. I chyba taką intencję miał pytający....


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ