e-prawnik.pl Porady prawne

Śmierć wspólnika spółki jawnej

Pytanie:

Jakie są następstwa prawne gdy jeden z dwóch udziałowców spółki jawej umiera? Czy taka spółka musi być zlikwidowana? Czy umowa spółki jawnej może tę kwestię regulować?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Śmierć wspólnika spółki jawnej

Zgodnie z treścią art. 58 kodeksu spółek handlowych śmierć wspólnika jest jednym z powodów rozwiązania spółki jawnej. Z chwilą śmierci wspólnika, spółka (z mocy prawa) ulega rozwiązaniu. Proszę jednak pamiętąć, iż pomimo śmierci wspólnika spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią. Wspólnicy mogą również uchylić przewidziane umową rozwiązanie spółki przez kontynuację jej działalności za zgodą wszystkich wspólników.

 

Potrzebujesz porady prawnej?