e-prawnik.pl Porady prawne

Sobowtór w reklamie

Pytanie:

Jeden z banków prowadzi kampanię reklamową z udziałem Chucka Norrisa. Czy równoległa kampania innego podmiotu z branży finansów z udziałem sobowtóra Chucka Norrisa byłaby działaniem bezprawnym? Czy w ogóle reklama z sobowtórem znanej osoby narusza czyjeś prawa?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Sobowtór w reklamie

22.2.2012

Kwestia ta powinna być rozpatrywana w zależności od konkretnych okoliczności sprawy, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

 „Art. 3. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.” 

„Art. 16. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności: 

2) reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi”

Dla odpowiedzi na zadane pytanie, należy zwrócić uwagę na to że firmy te są konkurencyjne i działają na podobnych rynkach. Reklamowanie konkurencyjnej firmy przez sobowtóra osoby publicznie znanej, w podanej sprawie aktora – Chucha Norrisa, może zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji. Zatrudnianie sobowtóra znanej osoby do reklamowania firmy, konkurencyjnej do firmy, która równolegle prowadzi kampanię z udziałem tej znanej osoby, mogłoby prowadzić do wprowadzenia klientów w błąd.  Ponadto reklama z sobowtórem znanej osoby mogłaby naruszać dobra osobiste tej osoby, a także prawo jej do wizerunku,  uregulowane w art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Naszym zdaniem, należy uznać że działalność taka byłaby niezgodna z prawem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ