Spółka jawna a podatek dochodowy

Pytanie:

Czy spółka jawna jest podatnikiem podatku dochodowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Spółka jawna posiada własny numer identyfikacji podatkowej (NIP), który jest odrębny od numerów NIP posiadanych przez jej wspólników. Jednakże w przypadku podatku dochodowego spółka jawna nie będzie podmiotem tego podatku - nie będzie go płacić, bowiem podatnikami w   tym zakresie będą wspólnicy spółki, co wynika z faktu, iż spółka jawna nie jest osobą prawną ani osobą fizyczną. Podatek dochodowy uregulowany zaś został jedynie dla osób fizycznych i prawnych. Powyższe powoduje, iż podatek dochodowy płacą we własnym imieniu jej poszczególni wspólnicy jako osoby fizyczne. Jak wynika z art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, przychody z udziału m.in. w spółce jawnej u każdego wspólnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz łączy się z pozostałymi przychodami (niezwiązanymi z działalnością spółki) podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W celu zapewnienia prawidłowego wyliczenia zysku spółki należnego poszczególnym wspólnikom, który u każdego z nich będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym, spółki jawne są zobowiązane do prowadzenia odpowiedniej rachunkowości, w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości. Nie wyłącza to występowania spółki jawnej jako płatnika w stosunku do pracowników spółki. Tym samym należy stwierdzić, że podatnikiem podatku dochodowego są wspólnicy a nie spółka. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: