Sporządzenie uzasadnienia w sprawie karnej

Pytanie:

Został wydany wyrok w sprawie karnej. Oskarżony złożył w siedmiodniowym terminie wniosek o uzasadnienie wyroku. Sąd powinien odpowiedzieć w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku i przesłać uzasadnienie, ale zrobił to dopiero po 19 dniach? Dodam, że oskarżony nie został poinformowany że termin 14-to dniowy nie zostanie zachowany. Czy wobec tego oskarżony ma jakiś prawa, by w związku z tym skarżyć wyrok czy też postępowanie sądowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z kodeksem postępowania karnego uzasadnienie wyroku powinno być sporządzone w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, a w wypadku sporządzenia uzasadnienia z urzędu - od daty ogłoszenia wyroku. W sprawie zawiłej, w razie niemożności sporządzenia uzasadnienia w terminie, prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony. Uzasadnienie powinno być sporządzone w ciągu 14 dni, to nie oznacza, że w ciągu tego czasu uzasadnienie musi trafić do osoby, która złożyła wniosek o jego sporządzenie.

Wyrok z uzasadnieniem doręcza się podmiotom, które złożyły wniosek o uzasadnienie. Czasu, jaki jest potrzebny na dotarcie wyroku z uzasadnieniem nie wlicza się do czasu sporządzenia uzasadnienia. Uzasadnienie mogło być sporządzone w terminie. Termin, o którym mowa wyżej to termin na sporządzenie uzasadnienia a nie na jego sporządzenie i doręczenie. Termin do wniesienia apelacji i tak biegnie dopiero od doręczenie wyroku z uzasadnieniem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: